Belægningsgrad

Belægningsgraden i en besætning med hold af slagtekyllinger, må som udgangspunkt ikke være mere end 33 kg. pr. m². Men hvis bedriften opfylder en række krav, kan belægningsgraden øges.

Forøgelse af belægningsgrad til 39 kg. pr. 

Hvis bedriften opfylder visse krav, kan der holdes slagtekyllinger med en belægningsgrad på op til 39 kg pr. m². Disse krav angår blandt andet:

  • koncentrationen af skadelige gasarter (ammoniak og kuldioxid)
  • temperaturreguleringen
  • grænseværdier for den relative luftfugtighed

Forøgelse af belægningsgrad til 42 kg. pr. 

Hvis bedriften opfylder nogen yderligere krav, kan der holdes kyllinger med en belægningsgrad på op til 42 kg pr. m². Det forudsætter, at:

  • der inden for de sidste 2 år ikke har været konstateret væsentlige eller gentagne problemer på bedriften
  • at bedriften drives efter retningslinjer, som er udarbejdet af Det Danske Fjerkræråd og godkendt af Justitsministeren
  • at dødeligheden i de seneste 7 rotationer har været mindre end 1 % + 0,06 % ganget med flokkens slagtealder i dage
  • I besætninger, som anvender en belægningsgrad på op til 42 kg pr. m², må den gennemsnitlige belægningsgrad (gennemsnittet af den nuværende og de to forudgående rotationer) dog ikke være højere end 40 kg pr. m².

Hvis man ønsker at øge belægningsgraden fra 33 til 39 eller fra 39 til 42 kg pr. m², skal dette anmeldes til Fødevarestyrelsen på nedenstående formular. Anmeldelsen skal ske, senest 3 uger før belægningsgraden forøges.

Anmeldelse af forøget belægningsgrad for slagtekyllinger (virk.dk)

Der opkræves et gebyr for registrering af anmeldelsen . Når Fødevarestyrelsen har registreret anmeldelsen fremsendes et kvitteringsbrev for modtagelse og registrering heraf vedlagt en opkrævning på gebyret. Se det gældende gebyr i bekendtgørelse om betaling under "Lovstof"