Retningslinjer for god dyrevelfærd for heste

En arbejdsgruppe med dansk formandskab, der blev nedsat på frivilligt initiativ under EU Platformen for dyrevelfærd, har udarbejdet retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis for hold, pasning, uddannelse og brug af heste.

Formålet med retningslinjerne er at fremme god hestevelfærd i EU og så vidt muligt også globalt. Retningslinjerne er først og fremmest tænkt som et værktøj for relevante personer og organisationer i lande, der ikke har lovgivning om dyrevelfærd for heste. Da vi i Danmark har en sådan lovgivning, skal retningslinjerne ses som et supplement til gældende lovgivning om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste.

Læs om retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis for heste (pdf)