Udbetalingstyper

Der er en række forskellige honorarer og erstatninger, som følger af beslutningen om at aflive mink.

Erstatning og kompensation udbetales som statsstøtte

Fødevarestyrelsen udbetaler erstatning og kompensation i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler under Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 og støtte godkendt af Kommissionen i dens beslutning SA.61945 som ændret af SA.101011, samt de minimis-støtte under kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013.