Økologi

Vil du gerne spise økologisk? Der findes flere forskellige økologimærker, som beskriver, om fødevarer er økologiske. Her kan du finde en oversigt over dem, vi bruger i Danmark og i EU, og hvorfor det er godt at gå efter økologi.

Det røde Økologi-mærke

Det røde Ø-mærke med teksten "statskontrolleret" er et dansk kontrolmærke. Mærket fortæller, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.

Varer fra udlandet kan også være forsynet med det danske kontrolmærke, hvis de har været underlagt kontrol i Danmark.

Læs mere om det røde Ø-mærke her

EU's økologimærke

Der er indført et EU-logo for økologi, da der er fælles økologiregler i EU. Alle økologiske fødevarer, der pakkes i EU, skal mærkes med EU's økologimærke. Logoet skal gøre det lettere for forbrugeren at finde de økologiske varer på hylden - uanset hvilket EU-land de kommer fra.

For færdigpakkede, økologiske fødevarer importeret fra lande uden for EU, er det frivilligt at bruge EU-logoet. Hvis EU-logoet anvendes, vil det altid skulle fremgå af varen, om den er fra EU eller uden for EU.

Læs mere om EU-logoet her

Logo for Det Økologiske Spisemærke

Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at et spisested satser på økologi. Det Økologiske Spisemærke er gratis og viser, hvor stor en procentdel af de indkøbte føde- og drikkevarer, der er økologiske. Mærket findes i tre udgaver: guld (90-100%), sølv (60-90%) og bronze (30-60%). Både offentlige spisesteder og private spisesteder kan få Det Økologiske Spisemærke.

På den måde har du mulighed for at vælge økologi, når du spiser ude.

Læs mere om Det Økologiske Spisemærke

Læs om, hvordan du som køkken kan få Det Økologiske Spisemærke

Som forbruger kan du opleve, at en fødevare kan være mærket med ”økologisk” eller et andet udenlandsk mærke. Det er der også regler for. Betegnelsen "økologisk" samt de andre EU-landes betegnelser for "økologisk" (fx organic og biologico) må kun anvendes på fødevarer, når de overholder EU's økologiregler.

Læs mere om mærkning med økologi her

Hvorfor vælge økologi?

Økologiske fødevarer er fremstillet efter principper, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Der er fire gode grunde til at vælge økologi:

1. Du beskytter natur og grundvand

I marken tager landmanden stort hensyn til natur, grundvand og miljø.

 • I økologisk jordbrug bruger landmanden husdyrgødning i overensstemmelse med de økologiske principper. Dette er mere skånsomt for natur og grundvand.
 • Når du køber økologiske varer, er du med til at spare vores fælles grundvand for nedsivning af sprøjtemidler.
 • Der må ikke anvendes GMO (genmodificerede organismer) i økologisk landbrug.
 • Der bruges ikke slam fra rensningsanlæg eller fra industrien.
 • Den økologiske produktionsmetode er med til at nedbringe den totale kemiske belastning af naturen. Dette giver også plads til flere arter af planter og insekter samt et rigere fugleliv.
 • Der går mindst to år fra en landmand begynder at dyrke en mark økologisk til, at afgrøderne må sælges som økologiske.
 • I Danmark blev der i 2019 dyrket 301.481 ha økologisk landbrug, hvilket er mere end en fordobling af arealet siden 2007. I 2019 udgør det økologiske areal 11,3 % af det samlede danske landbrugsareal. Det svarer til et areal på størrelse med Fyn.

2. Du får færre tilsætningsstoffer

Reglerne for tilsætning af stoffer med E-numre til økologiske varer er meget skrappere end for ikke-økologiske varer. Dette giver renere fødevarer.

 • Økologiske fødevarer indeholder kun et begrænset antal tilsætningsstoffer.
 • Det er kun tilladt at bruge omkring en tiendedel af de tilsætningsstoffer, som der må bruges i konventionelle fødevarer.
 • Økologiske fødevarer må ikke indeholde kunstige farvestoffer, kunstige sødestoffer eller kunstige aromaer.

3. Du støtter øget dyrevelfærd

Økologiske husdyr skal have mulighed for at gøre ting, som er naturlige for dem.

 • Økologiske dyr har bedre plads end konventionelle dyr, så de kan bevæge sig frit omkring.
 • Økologiske dyr har mulighed for at komme ud i det fri og røre sig. De kommer derved tættere på deres naturlige vilkår.
 • Køerne kommer på græs, grisene skal have jord at rode i, og hønsene skal kunne støvbade samt have muligheden for at sidde på pind. Derudover får hønsene ikke skåret en del af deres næb af.
 • Økologiske dyr bliver fodret med økologisk foder, og de skal have masser af økologisk grovfoder – minimum 60 % – fx græs, hø eller rodfrugter. Grovfoder gør dyrene mætte i længere tid og dermed mere rolige.
 • Reglerne for dyrevelfærd sikrer, at økologiske dyr får mulighed for en naturlig adfærd.

4. Du sparer dig selv for sprøjtemidler

 • Økologiske fødevarer indeholder meget sjældent rester af sprøjtemidler. Fødevarestyrelsens pesticidrapport fra 2021 viste, at der er fundet rester af sprøjtemidler i 84% af konventionelt dyrket frugt og 42% i konventionelt dyrket grønt.
  Find Fødevarestyrelsens pesticidrapport fra 2021
   
 • Økologiske landmænd dyrker forskellige afgrøder på den enkelte mark fra år til år. Det er med til at forebygge sygdomme i korn og grøntsager. Dette gøres for at udnytte naturens egne mekanismer i stedet for at bruge sprøjtemidler.
 • En økologisk landmand har lov til at bruge nogle få sprøjtemidler ved bestemte lejligheder, såsom svampeangreb i frugtplantager. Dog fremstilles disse stoffer naturligt. Fx udtræk af planter, mikroorganismer eller mineraler.
 • Det er ikke tilladt at anvende kunstige sprøjtemidler i økologisk jordbrug.

Øko​​logisk opdrættet fisk 

Du kan både købe økologisk fisk og skaldyr, men for a​​t de kan sælges som økologiske, er de nødt til at være opdrættede, fordi kun her kan man kontrollere, hvad fiskene udsættes for. Der findes en række krav til opdræt af økologiske fisk, bl.a. må de kun få foder, der er certificeret til brug for økologiske fisk. Der er også specifikke krav til bæredygtig produktion, sygdomsforebyggelse, bestandstætheden og dyrevelfærden, og at dyrene højst må behandles med medicin én gang i livet. I den danske handel kan du fx købe økologisk regnbueørred, bækørred og kildeørred.

Økologikontrol

Som forbruger skal du kunne stole på, at den vare, du køber som økologisk, rent faktisk også er det. Derfor er der regler, mærkning og omfattende kontrol. Det røde Ø-mærke er din garanti for, at reglerne for økologisk produktion er blevet overholdt.

Det er myndighederne, der udsteder godkendelse til økologisk produktion og kontrollerer, at landmænd og fødevarevirksomheder overholder reglerne.

Læs mere om Fødevarestyrelsens økologikontrol her