Smileymærke

Fra oktober 2023 møder du som forbruger et nyt smileymærke i indgangsdøren til spisestedet eller forretningen i stedet for den fulde kontrolrapport. Læs mere om smileymærket her.

Fødevarestyrelsens smileyordning guider forbrugerne om alt fra hygiejne og sporbarhed til opvarmning og nedkøling i caféer, butikker og restauranter.

Smileyordningen har fået nyt design 

Fra oktober 2023 møder du som forbruger et nyt smileymærke i indgangsdøren til spisestedet eller forretningen i stedet for den fulde kontrolrapport.

Det nye smileymærke viser:

 • En stor smiley. Viser resultatet for seneste kontrol samt dato for denne
 • Kontrolhistorik. To mindre smiley’er samt datoer for de to foregående kontroller
 • QR-kode. Fører til virksomhedens seneste kontrolrapporter på findsmiley.dk

Hensigten er at det er nemmere for dig som forbruger at afkode kontrolresultatet.

Hvorfor skal smileyordningen ændres?

I 2020 blev det politisk besluttet at forenkle den 20 år gamle smileyordning til gavn for både virksomhederne og forbrugeroplysningen. Det nye smileymærke har et design, der er iøjnefaldende og nemt at afkode.

Smiley’en hjælper forbrugeren

Ni ud af ti forbrugere kender smileyordningen fra gadebilledet. Smiley’en viser, hvor god en virksomhed er til at følge reglerne for håndtering af fødevarer. Alle virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, er indbefattet af smileyordningen.
Det kunne f.eks. være:

 • Caféer
 • Restauranter
 • Bagere
 • Supermarkeder

Bedre hygiejne med smileyordningen

Smileyordningen har medført bedre hygiejne og højere fødevaresikkerhed i danske virksomheder. Over 80 procent af alle kontrolbesøg resulterer i en glad smiley. Ved ordningens begyndelse i 2001 var det kun omkring 70 procent.

Tre smileysymboler

Smileyordningen består i dag af tre symboler: smiley med glad mund, smiley med lige mund og smiley med sur mund.

Kontrolsmiley med glad mund
Smiley med glad mund: Ingen anmærkninger
Kontrolsmiley med lige mund
Smiley med lige mund: Indskærpelse, påbud, forbud eller daglige tvangsbøder
Kontrolsmiley med sur mund
Smiley med sur mund; Bødeforlæg, politianmeldelse, karantæne, autorisation eller registrering frataget

FAQ om smileyordningen

Det afhænger af, hvilke regler der ikke er blevet overholdt, hvor slemt det er, og om det er en gentagelse.

 • Bagatel. Hvis det er en bagatelagtig overtrædelse, vil virksomheden normalt blive vejledt.
 • Sanktion. Er det alvorligere, kan virksomheden få en sanktion i form af en indskærpelse, et påbud eller et bødeforlæg. Jo skrappere sanktion, jo surere er smiley'en.
 • Karantæne. Hvis der er fare for, at kunderne eller gæsterne kan blive syge, lukker Fødevarestyrelsen virksomheden.

Det er virksomhedens branche, aktiviteter og behov for kontrol, der afgør, hvor ofte Fødevarestyrelsen kommer på basiskontrol. Størstedelen af basiskontrollen er i dag stikprøvebaseret i stedet for at være baseret på faste kontrolfrekvenser.

 • Stikprøvebaseret basiskontrol. Fødevarestyrelsen bruger en analysemodel – kaldet kontroludpegningsmodellen – til at udpege virksomheder. De fleste detailvirksomheder får stikprøvebaseret basiskontrol.
 • Frekvensbaseret basiskontrol. Engrosvirksomheder med mange aktiviteter får til gengæld kontrol efter faste frekvenser. De faste frekvenser varierer fra fire basiskontroller årligt til basiskontrol hvert andet år.

Ja, det kan du. Du skal blot vide, at en smiley er et udtryk for et øjebliksbillede af det, som Fødevarestyrelsens kontrollanter så på, da de besøgte den enkelte virksomhed.

En glad smiley betyder altså, at de områder, der blev kontrolleret ved besøget, var som de skulle være. Hvad der præcist blev kontrolleret, kan du læse på kontrolrapporten. Resultat af kontrollen vises med karaktererne 1, 2, 3 eller 4 for hvert af de områder, der er kontrolleret.

Ja, alle af denne type ’ordinære’ kontrolbesøg skal være uanmeldt. Hvis det er nødvendigt, at bestemte personer er til stede i virksomheden, eller hvis en virksomhed har brug for detaljeret vejledning om gennemførelse af egenkontrollen, bliver virksomheden varslet om besøget.

Find smiley

På findsmiley.dk kan du finde kontrolrapporter for danske fødevarevirksomheder og læse mere om smiley-ordningen.

Gå til findsmiley.dk

Eksempel på smileymærke
Eksempel på smileymærke