Autorisation og registrering

Alle fødevarevirksomheder skal være registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen. Der kan være enkelte undtagelser hvis aktiviteten er privat eller under bagatelgrænsen.

Du skal få din fødevarevirksomhed autoriseret eller registreret, inden virksomheden starter. Du skal også give besked, hvis virksomheden ændrer sig, eksempelvis:

  • Ændrer i det, den laver.
  • Skifter ejer.
  • Flytter til nye lokaler.
  • Lukker – eller dele af den lukker.

Registrering, ændringer og ophør skal oplyses på den digitale registreringsblanket.

Vejledning om registreringsblanketten    Registreringsblanketten på virk.dk

Undtagelser for registrering og autorisation

Nogle aktiviteter behøver ikke at blive registreret som fødevarevirksomhed. Det gælder, hvis virksomheden har begrænsede virksomhedsaktiviteter og er under det, Fødevarestyrelsen kalder bagatelgrænsen, eller hvis aktiviteten er privat. Du skal dog stadig sikre, at den mad, du laver eller sælger, ikke gør folk syge.

Læs om salg under bagatelgrænsen

Læs mere i Autorisationsvejledningens kapitel 3 Privatsfære og bagatelgrænse for fødevarevirksomhed

Eksempler på aktivitet under bagatelgrænsen:

  • Du kun sælger, leverer eller donerer fødevarer op til ca. 10 gange om året, af nogle dages varighed pr. gang og op til i alt ca. 30 dage om året, f.eks. i forbindelse med festivaller eller under events.
  • Du har en anden slags virksomhed, og dit salg, leverance eller donation af fødevarer udgør mindre end 50 % af virksomhedens samlede omsætning. Herudover udgør omsætningen af fødevarer højst 50.000 kr. om året ekskl. moms.
  • Du sælger, leverer eller donerer fødevarer én gang om ugen, men i små mængder, f.eks. 4-5 portioner ad gangen.
  • Din børneinstitution ikke har en fuld madordning, men kun serverer frisk frugt, mælkeprodukter og lignende, og udleverer drikkevarer til børnenes egne madpakker

Læs mere om bagatelgrænse i Autorisationsvejledningens kapitel 6 Bagatelgrænse for fødevarevirksomhed

 Eksemler på aktivitet i privatsfæren:

  • Madlavning til familie og gæster
  • Bagning af kage til lejlighedsvist arrangement, f.eks. høstmarked 

Læs mere om privatsfære i Autorisationsvejledningens kapitel 4 Privatsfære

Hvad er en fødevarevirksomhed

En fødevarevirksomhed kan være et gartneri, en kiosk, et pizzeria, et supermarked, en café, en restaurant, en gårdbutik, en bar, et mejeri, et slagteri, e-handel eller et fitnesscenter, der sælger müslibar m.m.

En transportør, der kører med fødevarer, er også en fødevarevirksomhed

Se Startpakke for nye fødevarevirksomheder

Særligt for Grønland

Autorisation af grønlandske fødevarevirksomheder, der håndterer kød eller fiskevarer med henblik på eksport m.v.

Gå til blanket for Grønland (pdf)