Fødevareberedskab

Fødevareberedskabet i Fødevarestyrelsen skal være med til at sikre f.eks., at farlige fødevarer bliver trukket tilbage fra markedet, og at der bliver reageret på mistanke om svindel i fødevarevirksomheder.

​​Fødevareberedskabet arbejder også med at opklare fødevarebårne sygdomsudbrud i samarbejde med bl.a. Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er det danske kontaktpunkt for det europæiske varslingssystem under EU's Alerts and Coordination Net-works (ACN), bl.a. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 

Fødevareberedskabet er en del af enheden Foder- og Fødevaresikkerhed og er placeret på Fødevarestyrelsens hovedkontor i Glostrup.​

Opgaver i Fødevareberedskabsenheden

 • Styring og koordinering af fødevarekriser, herunder koordinering af den regionale indsats og information til borgerne.
 • Udredning af alvorlige, nationale eller internationale udbrud af vand- og fødevarebårne sygdomme, og deltagelse i Den Centrale Udbrudsgruppe DCUG.
 • Udarbejdelse af statistik, rapporter mv. om fødevarebårne sygdomsudbrud.
 • Udarbejdelse, ajourføring og videreudvikling af beredskabsplaner, vejledninger mv.
 • Videreudvikling af Fødevarestyrelsens kriseorganisering.
 • Samarbejde med andre myndigheder og interessenter, inkl. koordination i forhold til det nationale beredskab.
 • Kompetenceopbygning bl.a. ved beredskabsøvelser.
 • Fødevarevagten – vagtordningen uden for normalt kontortid:
  Fødevarevagten - kontakt efter lukketid
 • Nationale og internationale opgaver relateret til EU's Alerts and Coordination Networks (ACN), som bl.a. omfatter RASFF og AAC.
  Læs mere om ACN her
 • Kontaktpunkt for den Europæiske Kommissions Fraud netværk (AAC-FF).
 • Kontaktpunkt for EU Crises Coordinators i forbindelse med EU Kommissionens beredskabsforanstaltninger​ for foder og fødevarer.  
 • Kontaktpunkt for EU kriseberedskabs- og indsatsmekanisme for fødevareforsyningssikkerhed (EFSCM).
 • Kontaktpunkt for WHO's INFOSAN netværk (FAO/WHO International Food Safety Authorities Network).
 • NATO-samarbejde om civilsamfundets beredskab på veterinær- og fødevareområdet.

Nyhedsbrev om tilbagekaldte fødevarer