Frivillig mærkning

Frivillig mærkning må ikke vildlede forbrugeren, og oplysningerne skal kunne dokumenteres. Der er også visse former for frivillig mærkning, hvor der er særlige regler, f.eks. Nøglehullet og Dyrevelfærdsmærket.

Frivillige fødevareinformationer, må ikke vildlede forbruger. Informationerne skal være klare og forståelige og må ikke forvirre. Informationerne skal ligeledes kunne dokumenteres med relevante videnskabelige oplysninger.

Angives fødevareinformation omhandlet i fødevareinformationsforordningens artikel 9 og 10 på frivillig basis, skal den opfylde krav fastsat i fødevareinformationsforordningens artikel 17-35.

Hvis der gives frivillige supplerende oplysninger, gælder der ikke et sprogkrav for disse, men oplysningerne må ikke være vildledende.

Endvidere må frivillig fødevareinformation ikke tage plads fra obligatorisk fødevareinformation.

Frivillig mærkning med særlige regler

  • Dyrevelfærdsmærket
  • Ernærings- og sundhedsanprisninger
  • Glutenfri
  • Nøglehulsmærket
  • Økologi