Mærkning af okse- og kalvekød

Ud over de generelle mærkningsregler er der specifikke mærkningskrav for kød fra kvæg.

Der findes en særlig obligatorisk mærkningsordning for oksekød og kalvekød, der bl.a. indebærer krav om mærkning med landet, hvor dyret er født, opvokset, slagtet og opskåret/hakket.

 • ​​​Reference, der henviser til det individuelle dyr eller gruppe af dyr.
 • Slagteriets autorisationsnummer og medlemsland eller tredjeland (ikke EU-land), hvor slagteriet er beliggende.
 • Opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer og medlemsland eller tredjeland, hvor opskæringsvirksomheden er beliggende.
 • Landet hvor dyrene er født.
 • Landet hvor dyrene er opvokset.
 • Alternativt angives oprindelsen af dyrene, hvis dyrene er født, opvokset og slagtet i det samme land.

Læs mere i Fødevarestyrelsens vejledningen om mærkning af oksekød, afsnit II.

 • ​​​Reference, der henviser til det individuelle dyr eller en gruppe af dyr.
 • Medlemsland eller tredjeland, hvor dyret er slagtet (angivelse af opskæringsvirksomhed er frivillig).
 • Medlemsland eller tredjeland, hvor det hakkede kød er fremstillet.
 • Oprindelse: Navn på medlemslande eller tredjelande, hvor dyrene er født, opvokset og slagtet, bortset fra det land, hvor kødet er hakket.

Læs mere i Fødevarestyrelsens vejledningen om mærkning af oksekød, afsnit 2.1.3.

Kød fra kvæg, som er højst tolv måneder gammelt skal inddeles i to kategorier og mærkes med yderligere oplysninger udover de obligatoriske for oksekød:

 1.  Kategori V: Kød fra dyr på højst 8 måneder
  De skal yderligere mærkes med:
  - slagtealder: op til 8 måneder
  - varebetegnelsen lyst kalvekød
 2. Kategori Z: Kød fra dyr på over 8, men højst 12 måneder.
  De skal yderligere mærkes med:
  - slagtealder: fra 8 til 12 måneder
  - varebetegnelsen: kalvekød

Læs mere i Fødevarestyrelsens vejledningen for mærkning af oksekød, afsnit III.

De generelle og de særlige mærkningsregler for kød

Vær opmærksom på de generelle mærkningsregler, samt de særlige mærkningsregler for kød.

Læs de generelle mærkningsregler for fødevarer

Læs de særlige mærkningsregler for kød og kødvarer