Mærkning med "glutenfri"

Glutenfri fødevarer er beregnet til personer med cøliaki eller glutenintolerans.

​​​​​​​Eksempler på glutenfri produkter:

 • produkter, der er særligt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet med det formål at fjerne eller mindske glutenindholdet i ingredienser, der indeholder gluten, f.eks. glutenfri hvedestivelse,

        eller

 • produkter, hvor man har erstattet de ingredienser, der indeholder gluten med andre ingredienser, som er naturligt frie for gluten, f.eks. pasta lavet af rismel.
  Kravene til markedsføring af glutenfri produkter fremgår af guiden nedenfor.

Regler vedrørende mærkning og markedsføring

Information om "glutenfri" fødevarer mv. er reguleret af mærkningsforordningen (1169/2011) og den særlige gennemførelsesforordning 828/2014.

Grænserne for indhold af gluten i produkter, der kan markedsføres med “glutenfri” og “meget lavt indhold af gluten”, er de samme som tidligere.

Som noget nyt kan fødevarer, der bærer mærkningen “glutenfri” og “meget lavt indhold af gluten”, forsynes med angivelserne

 • ”egnet til personer med gluteni​​ntolerans” eller ”egnet til cøliakere”

         o​g/eller

 • ”fremstillet specifikt til personer med glutenintolerans” eller ”fremstillet specifikt til cøliakere”, hvis dette er tilfældet (se forordningen).

Glutenfri produkter og produkter med reduceret indhold af gluten skal opfylde kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerene om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer (se link nederst i guiden).

Glutenfri produkter og produkter med reduceret forekomst af gluten må således kun benytte angivelserne ”glutenfri" eller "meget lavt indhold af gluten".

Der er fastsat en maksimumsgrænse for indholdet af gluten i produkter, der markedsføres som ”glutenfri” eller er mærket med betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten”:

 • ​Fødevarer, der markedsføres som ”glutenfri”, må maksimalt indeholde 20 mg gluten pr. kg.
 • Fødevarer, der markedsføres med betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten”, må maksimalt indeholde 100 mg gluten pr. kg.

Angivelsen ”glutenfri” må kun anvendes, hvis den fødevare, der sælges til den endelige forbruger, har et glutenindhold på ikke over 20 mg pr. kg.

Det er ikke lovligt at reklamere med ”glutenfri” burgere, hvis den glutenfri burgerbolle bliver kontamineret med gluten under tilberedningen af burgeren, fx fordi den samme kniv anvendes til glutenholdige og glutenfri boller.

Angivelsen ”meget lavt indhold af gluten” kan ikke anvendes på fødevarer, der består af naturligt glutenfri ingredienser.

Både almindelige fødevarer og specialfremstillede fødevarer kan markedsføres som ”glutenfri”, forudsat at indholdet af gluten ikke overskrider 20 mg pr. kg.

Dog skal man være opmærksom på, at mærkningen ikke må vildlede forbrugeren til at tro, at fødevaren har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har samme egenskaber. Således vil betegnelsen ”glutenfri” på produkter, der altid er fri for gluten, f.eks. frugt og grønt, typisk blive betragtet som vildledende.

Hvilke fødevarer kan betragtes som specialfremstillede fødevarer?

 • ​Der kan for eksempel være tale om brød fremstillet af mel, hvor indholdet af gluten er fjernet (hvedestivelse).
 • Det kan også være produkter, der normalt kan være forurenet med gluten. Et eksempel på dette kan være hirse, hvor der er gjort noget særligt for at sikre, at produktet ikke er blevet forurenet med gluten under fremstillingen.
 • Også brød lavet af f.eks. majsmel, ærtemel og andre glutenfri meltyper, der oftest vil være kontamineret med gluten, vil høre under gruppen af specialfremstillede fødevarer.

Hvilke fødevarer kan betragtes som almindelige fødevarer?

Almindelige fødevarer kan i visse tilfælde mærkes med betegnelsen ”glutenfri”. Eksempler herpå er:

 • Sammensatte fødevarer som fx frikadeller eller medisterpølse, der er fremstillet med kartoffelmel eller hirsemel i stedet for hvederasp, hvedemel eller rugmel.
 • Fiskefileter, hvor paneringen er fremstillet af hirsemel eller et sojaprodukt i stedet for rasp.

Betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten” må kun anvendes på specialfremstillede fødevarer, der er fremstillet af glutenholdige kornsorter, hvor man har reduceret eller fjernet gluten (fx hvedestivelse).

For almindelige fødevarer og for specialfremstillede fødevarer, som er baseret på naturligt glutenfri ingredienser, er det kun muligt at benytte betegnelsen ”glutenfri”.

Fødevarer, der er mærket med ”glutenfri” og ”meget lavt indhold af gluten” kan også forsynes med angivelserne:

 • ”Egnet til personer med glutenintolerans” eller ”egnet til cøliakere” og/eller
 • ”Fremstillet specifikt til personer med glutenintolerans” eller ”fremstillet specifikt til cøliakere", hvis det er tilfældet (se mærkningsforordningen).

Havre, som er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet for at undgå forurening med hvede, rug eller byg, kan markedsføres som glutenfrit. Det er ligeledes en forudsætning, at glutenindholdet ikke overstiger 20 mg pr. kg.

Havre kan også indgå i specielt fremstillede produkter, der betegnes ”meget lavt indhold af gluten”, men i disse tilfælde er der også krav om, at glutenindholdet i havren ikke må overstige 20 mg pr. kg.

Skal produktet sælges færdigpakket?

Glutenfri produkter og produkter med ”meget lavt indhold af gluten” kan både sælges færdigpakkede og ikke-færdigpakkede.

Hvis produkterne sælges uemballeret, er det vigtigt, at kontaminering med gluten undgås, så grænseværdierne på henholdsvis 20 mg og 100 mg gluten pr. kg overholdes.

Ved kontrolbesøg

Ved kontrolbesøg skal virksomheden kunne beskrive de faktorer, som gør produktet særligt egnet til personer med glutenintolerans, herunder fremstilling og særlig sammensætning.

Det kan f.eks. være:

 • En beskrivelse af, hvordan virksomheden sikrer sig, at råvarer, der anvendes i produktionen, ikke er kontamineret. 
 • En beskrivelse af, hvordan kontamination med gluten af produkter, som er naturligt ”glutenfri”, er undgået under produktion, eller hvordan indholdet af gluten i ”glutenfri” produkter er reduceret.

Målemetode for detektion af gluten

Gluten måles ve​​d en enzyme-linked immu​​nosorbent assay (ELISA) R5 Mendez-metode.
Vær opmærksom på, at standardmetoden, den såkaldte "sandwich ELISA", ikke er egnet til hydrolyserede produkter.​​

Codex standard for foods for s​pecial dietary use for persons intolerant to gluten