Nøglehulsmærket

Nøglehulsmærket er et fælles, nordisk ernæringsmærke, som har til formål at hjælpe forbrugerne med at træffe et sundere valg.

Nøglehullet er en ernæringsanprisning (notificeret under anprisningsforordningen). Det er den eneste lovlige ernæringsanprisning, der angiver en bedre samlet ernæringsmæssig sammensætning.

Når du vælger at sætte Nøglehullet på dine produkter viser du, at din virksomhed gerne vil være med til at tage ansvar for jeres kunders sundhed.

Mærket er frivilligt og er gratis at bruge for virksomhederne.

Sådan kan du bruge Nøglehulsmærket

Nøglehulsmærket kan bruges på 32 fødevaregrupper indenfor grupperne

 • Grøntsager, frugt, bær og nødder

 • Mel, gryn og ris

 • Grød, brød og pasta

 • Mælk, syrnede mælkeprodukter og vegetabilske alternativer

 • Ost og vegetabilske alternativer

 • Madfedt og olier

 • Fiskevarer og produkter af fiskevarer

 • Kød og produkter som indeholder kød

 • Helt eller delvist vegetabilske produkter

 • Færdigretter

 • Dressinger og saucer

 • Mærket kan både bruges på færdigpakkede og ikke-færdigpakkede fødevarer indenfor de 32 fødevaregrupper i bekendtgørelsens bilag 2.

Mærket kan bruges, når kriterierne i bilaget er overholdt. Det er kun i Danmark, at mærket kan bruges på ikke-færdigpakkede fødevarer indenfor alle fødevaregrupper omfattet af Nøglehullet.

Bemærk dog, at det ikke er lovligt at kombinere produkter fra de forskellige fødevaregrupper. Det er således ikke muligt at kombinere f.eks. brød og pølse til et nøglehulsmærket pølsehorn, selvom brødet overholder kriterierne for brød, og pølsen overholder de kriterier, der gælder for pølse. Det er heller ikke muligt, at reklamere med at pølsen f.eks. er svøbt i nøglehulsmærket brød.

Markedsføring af fødevarer med Nøglehulsmærket kan ske ved at mærket bruges på produktets emballage eller for ikke-færdigpakkede fødevarer f.eks. ved at placere et skilt ved eller i selve fødevaren, på hyldeforkanten eller lignende. Desuden kan Nøglehulsmærket bruges i markedsføring i f.eks. tilbudsaviser, TV-reklamer, på hjemmesider og på de sociale medier m.v.

Du må ikke bruge Nøglehulsmærket på en vildledende måde. Derfor er det vigtigt, at Nøglehulsmærket altid er placeret således, at forbrugeren tydeligt kan se, hvilket produkt mærket henviser til.

Design

Nøglehulsmærket er et registreret varemærke i Sverige. Der er særlige krav til farve, frizone mv.
I designmanualen er det beskrevet, hvordan mærket bruges korrekt

Mærket er tilgængeligt i forskellige størrelser og versioner.
Nøglehulsmærket kan downloades her

Må nøglehulsmærkede produkter markedsføres i andre EU-lande?

Nøglehullet er notificeret i henhold til EU-reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger. Nøglehullet kan bruges på produkter i Sverige, Norge, Island og Danmark samt i Litauen og Makedonien, der har en aftale med Livsmedelsverket i Sverige om brug af mærket. Nøglehulsmærkede produkter, der er lovligt markedsført i Danmark, Sverige, Norge eller Island kan også lovligt markedsføres med Nøglehullet i andre EU-lande. Det er dog generelt således, at myndighederne i det land, hvor et produkt markedsføres, altid vil kunne gribe ind, hvis markedsføringen vurderes at være vildledende. Det gælder også i relation til Nøglehullet. Det er myndighederne i det land, hvor det nøglehulsmærkede produkt ønskes markedsført, der eventuelt kan vejlede om dette.

Det er obligatorisk med en næringsdeklaration på færdigpakkede fødevarer med ernærings og/eller sundhedsanprisninger.

Nogle færdigpakkede fødevarer (f.eks. uforarbejdet frugt og grøntsager er ikke omfattet af kravet om næringsdeklaration, medmindre at virksomheden bruger ernærings- og sundhedsanprisninger.

Eftersom Nøglehullet er en ernæringsanprisning ifølge anprisningsforordningen, er det obligatorisk med en næringsdeklaration på samtlige færdigpakkede fødevarer med Nøglehullet. Der er dog en overgangsordning på 3 år gældende fra september 2021 i forhold til at opfylde kravet om næringsdeklaration for færdigpakket frugt, grønt og fisk med Nøglehullet.

For de fødevarer, som ikke er færdigpakkede, og som kan mærkes med Nøglehullet, er der ikke krav om næringsdeklaration.

Virksomheden skal altid kunne redegøre for, at produktet overholder kriterierne for Nøglehullet, samt at produktet er markedsført i overensstemmelse med reglerne.

Det kan f.eks. ske ved fremvisning af:

 • Beregninger udarbejdet på baggrund af opskrift,
 • Næringsdeklarationer,
 • Analyser.

For ikke-færdigpakkede fødevarer kan det være tilstrækkelig dokumentation, at engrosvaren fra leverandørens side er nøglehulsmærket. Tilstrækkelig dokumentation kan i dette tilfælde f.eks. være et datablad.

Nøglehulsmærket på spisesteder

Det er muligt at bruge Nøglehulsmærket på spisesteder som f.eks. kantiner, hoteller og restauranter.

Nøglehulsmærket kan f.eks. placeres som skilte ved eller i f.eks. pålæg, brød, yoghurt og dressing på en buffet eller på menukortet ud for de enkelte nøglehulsmærkede tilbud.
Når der er tale om madretter (fødevaregruppe 26-30), skal du være opmærksom på, at det er den sammensatte madret, der er nøglehulsmærket og ikke de enkelte komponenter i madretten. Nøglehullet må derfor ikke placeres ved eller i de enkelte komponenter, der indgår i madretten, men kan f.eks. vises ved siden af en tallerkenmodel af madretten eller på menukortet ud for den nøglehulsmærkede madret.

Hvis kunden selv skal øse madretten op på sin tallerken, er det nødvendigt, at kunden tydeligt kan se, hvilken sammensætning og portionsstørrelse Nøglehulsmærket henviser til. En tallerkenmodel eller et billede af den nøglehulsmærkede madret, kan være tilstrækkelig til at vise dette.

Spisesteder kan også i deres markedsføringsmateriale fx udbudsmateriale reklamere med, at der på spisestedet serveres fx nøglehulsmærkede madretter eller nøglehulsmærket pålæg. Det er i så fald vigtigt, at det på spisestedet er tydeligt for forbrugeren, hvilke madretter mv., der er nøglehulsmærkede.

Nøglehulsmærket i supermarkedets delikatesseafdeling

Det er muligt at bruge Nøglehullet i supermarkedets delikatesseafdeling. Det kan f.eks. benyttes på grøntsager (f.eks. salatbuffet), ost, pizza, leverpostej og bake-off produkter. Nøglehulsmærket kan f.eks. placeres som skilte ved eller i produktet.

Når der er tale om færdigretter (fødevaregruppe 26-30), skal du være opmærksom på, at det er den sammensatte ret, der er nøglehulsmærket, og ikke de enkelte komponenter i retten.

Det er lovligt for virksomheder at reklamere for Nøglehullet i Sverige, Norge, Island og Danmark samt i Litauen og Makedonien, der har en aftale med Livsmedelsverket i Sverige om brug af mærket. Det er ikke lovligt at lave en reklamekampagne for Nøglehullet i andre EU-lande.

Det finske hjertesymbol i Danmark

Produkter, der er lovligt markedsført i Finland med det finske hjerte symbol (the Finnish heart symbol) kan også lovligt markedsføres i Danmark. Det er dog en forudsætning, at mærket ikke bruges på en vildledende måde. Mærket skal således altid gengives på emballagen på en neutral måde, og bør bruges efter de kriterier, der er nedsat af The Finnish Heart Association.

Læs om hjertesymbolet på den finske hjemmeside for hjertesymbolet.

Nyttige links om Nøglehullet

Læs mere om brug af Nøglehullet som privat eller som professionel

Via linket finder du også designmanualen.