Kontrollens virkemidler

Fødevarestyrelsen kan anvende en række virkemidler i sin kontrol af, om virksomhederne overholder reglerne. Virkemidlerne spænder bredt - fra vejleding til forskellige typer af sanktioner.

Fødevarestyrelsen beskriver de forhold, som er kontrolleret på kontrolrapporten. Hvis en virksomhed har overtrådt reglerne og/eller der er behov for, at Fødevarestyrelsen vejleder virksomheden, beskrives dette under hvert af de kontrollerede forhold. 

Restauranter og butikker (detailvirksomheder på fødevareområdet) får tilsendt en kontrolrapport med en smiley. Resultatet af kontrollen, herunder eventuelle sanktioner som Fødevarestyrelsen har meddelt, har betydning for smilets størrelse på rapporten.

Forbrugerne kan ud fra smilet på kontrolrapporten se, om virksomheden overholder reglerne. Det kan de se både i virksomheden og på smiley-hjemmesiden. På siden findes også kontrolresultater for producenter og grossister på fødevareområdet, men her er kontrolresultatet angivet med et tal fra 1-4. 

Sanktioner

Kontrollen skal anvende de sanktioner, som skønnes nødvendige for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne. På den ene side må sanktionen ikke være mere indgribende end nødvendigt. På den anden side skal sanktionen have tilstrækkelig gennemslagskraft, så reglerne overholdes. Ved vurderingen af den rette sanktion skal der tages hensyn til alle omstændigheder i den konkrete sag.

Læs mere om Fødevarestyrelsens forskellige sanktionstyper

Vejledning

Kontrollen skal være forebyggende. En væsentlig og ofte meget effektiv del af kontrollen er at vejlede virksomheder og besætningsejere. Vejledning kan kun stå alene, hvis der ikke er aktuelle problemer med de forhold, der vejledes om. Hvis der er tale om vejledning i forbindelse med bagatelagtige forhold, dokumenterer Fødevarestyrelsen det på kontrolrapporten.

Læs mere om vejledning i Fødevarestyrelsens kontrol

Kontrolvejledning

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver overordnet, hvordan Fødevarestyrelsens tilsynsførende forbereder, gennemfører og afslutter et kontrolbesøg.

Se kontrolvejledningen

Prøveresultater

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultater af prøver taget i forbindelse med kontrollen.

Gå til prøveresultaterne