Gebyrer for eksport og import - spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på dine spørgsmål om Fødevarestyrelsens gebyrer for eksport og import.

Fødevarestyrelsen har siden 1. januar 2020 benyttet en totaltidstakst, som gælder følgende gebyrordninger: ​​

 • Grænsekontrol, der vedrører kontrol af import eller eksport via enten en​​ grænseko​ntrol, et toldoplag, en frizone eller ved skibsproviant.
 • Certifikater og plomberinger, der gælder for særlige undersøgelser eller kontrol i forbindelse m​​ed udstedelse af sundhedscertifikater og zoosanitære erklæringer, som skal bruges til eksport ​af fødevarer til tredjelande.

Gebyrsatsen er en totaltidstakst på 794 kr., som vi opkræver for hvert påbegyndt kvarter, der bliver brugt på den enkelte kontrol pr. sending. Vi bruger tid på forberedelse, selve kontrollen og efterbehandling af en sending.​​​

Få svar på flere spø​​rgsmål

I fold ud-menuen kan du finde svar på flere spørgsmål om gebyrer i forbindelse med import og eksport.​​​

Virksomhederne skal betale for det arbejde og de opga​ver, som Fødevarestyrelsen udfører i forbindelse med ​kontroller, der vedrører den enkelte virksomhed.

Gebyrtaksten dækker følgende udgifter hos Fødevarestyrelsen:

 • Forberedelse af kontrollen fx tidsbestilling og evt. afklaring af spørgsmål i forbindelse med kontrollen
 • Selve kontrollen, fx dokumentkontrol og udarbejdelse af sundhedscertifikat
 • Efterbehandling af kontrollen, som fx underskrift og udlevering/fremsendelse af CHED eller sundhedscertifikat
 • Laboratorieomkostninger, fx prøveudtagning og laboratorieanalyser
 • Generelle omkostninger (it​-systemer, transport m.v.).​​​​​​

Virksomheder kan både komme til at betale mindre eller mere, end de gjorde, før totaltidstaksten blev taget i brug.

Totalt set kommer virksomheder til at betale det samme for Fødevarestyrelsens kontroller, og omvendt bliver Fødevarestyrelsens samlede gebyrindtægter uændrede efter indførelsen ​af totaltidstakst.

Det nye er, at Fødevarestyrelsen opkræver gebyrbetaling på baggrund af al den tid, som bliver brugt i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af de enkelte kontroller.​

Ja. Virksomheder kan selv reducere Fødevarestyrelsens tidsforbrug ved at forberede grænsekontrollen og certifikater bedst muligt og effektivisere sine egne procedurer.​

Der er en række ting, du selv kan gøre for at min​dske tidsforbruget ved grænsekontrollen.​

Forhåndsanmeldels​e o​​g evt. tidsbestilling

 • Vær altid i så god tid som muligt og til tiden, jf. de gældende regler for forskellige produktkategorier.
 • Husk IUU hvis det er relevant.
 • Skriv de relevante og korrekte oplysninger i mailen; fx produktkategori, dato og tidspunkt for ankomst, ønsket tid til kontrol, AWB- eller BLL-nummer, flynummer eller container-nummer, evt. antal cll og mængde i kg.
 • Brug det korrekte grænsekontrolsted.
  Husk grænsekontrolstedernes åbningstider​.
 • Send gerne de relevante dokumenter, herunder CHED, kopi af sundhedscertifikat, fragtdokumenter, handelsdokumenter m.v. sammen med forhåndsanmeldelsen.

Sundhedscertifikat og​ C​HED

 • Kontrollen kan først begynde, når sendingen er forhåndsanmeldt korrekt, og grænsekontrollen har modtaget de originale dokumenter.
 • Du kan selv gå sundhedscertifikatet m.v. igennem, før sendingen og sundhedscertifikatet afsendes fra tredjelandet. Hvis der findes fejl og mangler i forhold til gældende lovgivning, kan du bede udsteder om et nyt certifikat. Dette skal dog gøres, inden​ sendingen og sundhedscertifikatet forlader tredjelandet.​

Ved ​fl​yfragt

Giv grænsekontrollen besked​, når forsendelsen er landet. Send evt. Notice Of Arrival (NOA).​

Andre ting​ du selv k​an gøre

 • Medbring de originale dokumenter til grænsekontrollen. Fjern irrelevante dokumenter og samtlige hæfteklammer.
 • Har du spørgsmål i forbindelse med grænsekontrollen, så sørg for at være konkret og svar så kort og præcist som muligt på eventuelle spørgsmål fra Fødevarestyrelsens medarbejdere.
 • Hvis du har kendskab til eventuelle udfordringer i forbindelse med forsendelsen, så giv grænsekontrollen besked om det, så snart det er muligt.​
 • Hvis der er problemer med dokumenter eller forsendelse, vil grænsekontrollen kontakte dig.

Der er en ræ​kke ting, du selv kan gøre for at mindske tidsforbruget ved kontrol af certifikater og plomberinger.​

Find den relevante in​formation hos Fødevarestyrelsen​

 • ​Send alle relevante dokumenter til Fødevarestyrelsen med certifikatet, så dokumentkontrollen bliver så effektiv som muligt.
 • ​Abonner på Fødevarestyrelsens nyheder om eksport og certifikater
  Gå til Certifikatdatabasen.

Effektiviser din ​egenkontrol og kv​​alitetssikring

 • Etabler effektive skriftlige procedurer til eksportegenkontrol, der registrerer og lærer af certifikatfejl samt sikrer, at der til enhver tid er baggrund (indenrigserklæringer eller EU intertrade dokument eller lignende) for særkrav stillet i certifikater.
 • Etabler et kvalitetssikringssystem, der opdager fejl i certifikater, inden de sendes til Fødevarestyrelsen.
 • Få certifikater kvalitetssikret ved kunden i 3. landet.

Andre ting du selv kan g​øre

 • ​Brug brancheforeninger til vejledning om certifikater.
 • Certifikater er en specialopgave, og det er en fordel at uddanne personale, der tager sig af opgaven, evt. også i perioder med ferie og personaleudskiftning.

Den nye totaltidstakst er i overensstemmelse med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris betalingsprincipper​​ og blev godkendt af den daværende minister i 2017.

Da betalingsprincipperne​ blev udarbejdet, blev der afholdt interviews med brancheorganisationerne, som tilsluttede sig princippet om en totaltidstakst og grundlaget for beregningen af taksten.​​