Når du får opfølgende/ekstra kontrolbesøg

Alle fødevarevirksomheder skal betale for opfølgende kontrolbesøg, når de har overtrådt reglerne og har fået en sanktion. En sanktion kan f.eks. være en indskærpelse, et påbud, et forbud eller en administrativ bøde.

Hvorfor får man opfølgende kontrolbesøg?

Virksomheder, der har overtrådt reglerne og får sanktioner, skal som udgangspunkt have to opfølgende kontrolbesøg. Formålet med opfølgende kontrol er at kontrollere, om virksomheden har rettet op på overtrædelsen og efterfølgende overholder reglerne. Det første af de to opfølgende kontrolbesøg er målrettet de regler, virksomheden har overtrådt og vil derfor typisk være et kortere besøg. Det andet kontrolbesøg udføres som en standardkontrol, som betyder at omfanget og emnerne svarer til en basiskontrol.

Alle typer fødevarevirksomheder skal betale for ekstra kontrolbesøg

Alle typer virksomheder skal betale særskilt for disse ekstra kontrolbesøg – også dem som ikke betaler for de regelmæssige ordinære kontrolbesøg.

Detailvirksomheder, der kun sælger direkte til borgere, fx kiosker og restauranter, skal også betale for det ekstra kontrolbesøg.

Kontrolrapporte​n viser, om det er opfølgende kontrol

Af kontrolrapporten (smiley-rapporten) fremgår, hvilken type kontrol Fødevarestyrelsen har udført. Hvis der er kryds i rubrikken ”ekstra kontrol”, skyldes det, at kontrolbesøget er et opfølgende besøg på et tidligere besøg, hvor der blev konstateret overtrædelser og givet sanktioner. I så fald skal virksomheden betale for kontrolbesøget.

De seneste fire kontrolrapporter for alle virksomheder findes på www.findsmiley.dk.

Hvor meget skal man betal​e for ekstra kontrolbesøg?

Alle typer fødevarevirksomheder skal betale særskilt for disse ekstra kontrolbesøg. For det ekstra kontrolbesøg betales et grundgebyr og en takst pr. kvarters tilstedetid i virksomheden. Det er for engrosvirksomheder varenumrene 4110001 og 4110003 i oversigten over Fødevarestyrelsens gebyrer og for detailvirksomheder er det varenummer 3110001 og 3110003.

Hvis der sker opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde betales desuden et fast gebyr til dækning af sagsbehandlingsomkostninger hertil (varenummer 4110002 eller 3110002)

Opkrævning af gebyr for opfølgende kontrol/ekstrakontrol har hjemmel i Betalingsbekendtgørelsen § 35.

Du skal betale et særskilt gebyr, hvis der bliver udtaget prøver til analyse​

Hvis der udtages prøver til laboratorieanalyse i forbindelse med opfølgningen, skal du betale særskilt for disse.

Prøver kan udtages for at kontrollere virksomhedens produktionsforhold og hygiejne, tilsætningsstofanvendelse, mulige forureningskilder m.m. samt for at verificere virksomhedens egenkontrolresultater.

Gebyrer for laboratorieanalyser fremgår af bilag 3 i Betalingsbekendtgørelsen.

Hvad sker der, hvis virksomheden får sanktioner på en opfølgende kontrol?

Hvis Fødevarestyrelsen på et opfølgende kontrolbesøg igen konstaterer overtrædelse af reglerne og sanktionerer, får du to nye opfølgende kontrolbesøg. Det gælder uanset, om overtrædelsen er ny eller skyldes, at virksomheden ikke har rettet op på en tidligere overtrædelse.​