Smileymærke

Fra oktober 2023 vil der hænge et nyt smileymærke i indgangsdøren til spisestedet eller forretningen. Læs om det nye smileymærke og hvilke ting, du som virksomhed skal gøre.

Fødevarestyrelsens smileyordning guider forbrugerne om alt fra hygiejne og sporbarhed til opvarmning og nedkøling i caféer, butikker og restauranter.

Smileyordningen har fået nyt udseende

​​​​Fra oktober 2023 vil der hænge et nyt smileymærke i indgangsdøren til spisestedet eller forretningen i stedet for den fulde kontrolrapport.

Det nye smileymærke viser:

 • En stor smiley. Viser resultatet for den seneste kontrol samt dato for denne
 • Kontrolhistorik. De seneste to resultater samt datoer for de to kontroller
 • QR-kode. Fører til virksomhedens seneste kontrolrapporter på findsmiley.dk

Hensigten er at det er nemmere for forbrugeren at afkode kontrolresultatet.

Hvad betyder det for dig?

Nu hvor smileymærket erstatter kontrolrapporten som blikfang, vil der også være en række ting du som virksomhed skal gøre:

 • I løbet af oktober modtager du dit nye smileymærke – enten med post eller efter endt kontrol
 • Når du modtager dit smileymærke, skal mærket hænges op i din virksomhed i stedet for kontrolrapporten umiddelbart efter modtagelse
 • Hvis din virksomhed har flere indgange, er det vigtigt at dit smileymærke hænger synligt ved alle indgange. Du kan kopiere dit smileymærke eller printe det fra din virksomheds side på findsmiley.dk - og hænge det op ved den ekstra indgang

Fødevarestyrelsen vil fortsat udarbejde en kontrolrapport på kontrollen. Det er den, man kan se via QR-koden. Af samme grund udleveres kontrolrapporten heller ikke længere ved endt kontrol, men sendes som digital post til virksomhedens CVR-nr. (e-boks eller borger.dk).

Spørgsmål og svar om smileymærket

Hvad er de primære ændringer i forhold til kontrolrapporten? Er der nogen ændringer i forhold til kontrollen? Hvad gør jeg med den gamle kontrolrapport, der hidtil har hængt fremme? Det og mange andre spørgsmål kan du finde svar på her.  

Hvorfor skal smileyordningen ændres?

Det blev politisk besluttet i 2020 at forenkle den 20 år gamle smileyordning til gavn for både virksomhederne og forbrugeroplysningen. Det nye smileymærke har et design, der er iøjnefaldende og nemt at afkode for forbrugeren.

I 2022 blev smileyordningen desuden ændret på tre områder:

 1. Elitesmiley. Elitesmileyen udgik, og er ikke længere en del af smileyordningen.
 2. Smileyskala. Skalaen blev justeret fra fire til tre smiley’er – en glad mund, en lige mund og en sur mund. Det lille smil er udgået.
 3. Markedsføring. Virksomheder skal nu lægge deres smileyresultater på digitale platforme tiltænkt markedsføring af fødevarer.

Tre smileysymboler

Smileyordningen består i dag af tre symboler: smiley med glad mund, smiley med lige mund og smiley med sur mund.

Kontrolsmiley med glad mund
Smiley med glad mund: Ingen anmærkninger
Kontrolsmiley med lige mund
Smiley med lige mund: Indskærpelse, påbud, forbud eller daglige tvangsbøder
Kontrolsmiley med sur mund
Smiley med sur mund; Bødeforlæg, politianmeldelse, karantæne, autorisation eller registrering frataget

Smiley’en hjælper forbrugeren

I dag kender ni ud af ti forbrugere smileyordningen fra gadebilledet. Smiley’en viser, hvor god en virksomhed er til at følge reglerne for håndtering af fødevarer. Alle virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, er indbefattet af smileyordningen. Det kunne f.eks. være:

 • Caféer
 • Restauranter
 • Bagere
 • Supermarkeder

Bedre hygiejne med smileyordningen

Smileyordningen har medført en generelt bedre hygiejne og højere fødevaresikkerhed i danske virksomheder. Over 80 procent af alle kontrolbesøg resulterer i en glad smiley. Ved ordningens begyndelse i 2001 var det kun omkring 70 procent.

FAQ om smileyordningen

Det afhænger af, hvilke regler der ikke er blevet overholdt, hvor slemt det er, og om det er en gentagelse.

 • Bagatel. Hvis det er en bagatelagtig overtrædelse, vil virksomheden normalt blive vejledt.
 • Sanktion. Er det alvorligere, kan virksomheden få en sanktion i form af en indskærpelse, et påbud eller et bødeforlæg. Jo skrappere sanktion, jo surere er smiley'en.
 • Karantæne. Hvis der er fare for, at kunderne eller gæsterne kan blive syge, lukker Fødevarestyrelsen virksomheden.

Det er virksomhedens branche, aktiviteter og behov for kontrol, der afgør, hvor ofte Fødevarestyrelsen kommer på basiskontrol. Størstedelen af basiskontrollen er i dag stikprøvebaseret i stedet for at være baseret på faste kontrolfrekvenser.

 • Stikprøvebaseret basiskontrol. Fødevarestyrelsen bruger en analysemodel – kaldet kontroludpegningsmodellen – til at udpege virksomheder. De fleste detailvirksomheder får stikprøvebaseret basiskontrol.
 • Frekvensbaseret basiskontrol. Engrosvirksomheder med mange aktiviteter får til gengæld kontrol efter faste frekvenser. De faste frekvenser varierer fra fire basiskontroller årligt til basiskontrol hvert andet år.

Ja, det kan du. Du skal blot vide, at en smiley er et udtryk for et øjebliksbillede af det, som Fødevarestyrelsens kontrollanter så på, da de besøgte den enkelte virksomhed.

En glad smiley betyder altså, at de områder, der blev kontrolleret ved besøget, var som de skulle være. Hvad der præcist blev kontrolleret, kan du læse på kontrolrapporten. Resultat af kontrollen vises med karaktererne 1, 2, 3 eller 4 for hvert af de områder, der er kontrolleret.

Ja, alle af denne type ’ordinære’ kontrolbesøg skal være uanmeldt. Hvis det er nødvendigt, at bestemte personer er til stede i virksomheden, eller hvis en virksomhed har brug for detaljeret vejledning om gennemførelse af egenkontrollen, bliver virksomheden varslet om besøget.

Find smiley

På findsmiley.dk kan du finde kontrolrapporter for danske fødevarevirksomheder og læse mere om smiley-ordningen.

Gå til findsmiley.dk

Eksempel på smileymærke
Eksempel på smileymærke