Diætetisk foder

Foder med særlige ernæringsformål, også kaldet diætetisk foder, skal opfylde ernæringsbehov hos dyr med midlertidige eller kroniske ernæringsmæssige forstyrrelser.

Diætetisk foder adskiller sig klart fra almindeligt foder

Diætetisk foder skal opfylde et særligt ernæringsformål hos dyr. Det adskiller sig klart fra almindeligt foder ved enten at have en særlig sammensætning eller være fremstillet ved en særlig fremstillingsproces.

Et særligt ernæringsformål kan f.eks. være regulering af glucosetilførsel (diabetes mellitus) eller kompensation for elektrolyttab ved kraftig svedafsondring.

Vær opmærksom på, at et diætetisk foder ikke er et foderlægemiddel.

Foderets særlige ernæringsformål skal være optaget på EU’s liste

I må kun sælge et foder som et diætetisk foder, hvis det særlige ernæringsformål for foderet er optaget på EU’s liste over særlige ernæringsformål, og hvis foderet opfylder kravene, der på listen er angivet for dette særlige ernæringsformål.

Listen findes i forordningen om diætetisk foder, og I kan til enhver tid anmode Kommissionen om at få optaget et nyt ernæringsformål på listen. 

Foderet er enten et diætetisk fodermiddel eller en diætetisk foderblanding

Et diætetisk foder er enten et diætetisk fodermiddel eller en diætetisk foderblanding. Du skal derfor være opmærksom på, at foderet ud over, at skulle leve op til kravene for diætetisk foder, også skal opfylde kravene til fodermidler eller kravene til foderblandinger, alt efter hvad der er relevant.