Kontrolafgifter- og gebyrer

Fødevarestyrelsen har ansvar for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på dyr-, foder- og fødevareområdet. Derfor føres der kontrol med, om virksomheder og besætningsejere overholder reglerne. Find Fødevarestyrelsen forskellige kontrolafgifter og -gebyrer under de enkelte områder.

Fødevarer

Her finder du info om betaling og afgifter inden for fødevareområdet.

Foder

Her finder du info om betaling og afgifter inden for foderområdet.

Dyr

Her finder du info om betaling og afgifter inden for veterinærområdet.