Årsrapport og mål- og resultatplan

Læs Fødevarestyrelsens årsrapport og mål- og resultatplaner.

Årsrapport

Fødevarestyrelsens årsrapporter informerer departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om styrelsens faglige og økonomiske resultater.

Læs årsrapport for 2022 (pdf)

Læs årsrapport for 2023 (pdf)

Mål- og resultatplan

Fødevarestyrelsen indgår hvert år en mål- og resultatplan med departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Formålet med planen er at synliggøre parternes krav og forventninger til styrelsens resultater og udvikling.

Styrelsen afrapporterer til departementet hvert kvartal, eller når departementet anmoder om det.

Læs mål- og resultatplanen for 2024 (pdf)

Læs mål- og resultatplanen for 2023 (pdf)

Læs mål og resultatplaner for 2022 (pdf)

Resultatløn til Fødevarestyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2018 udgør 135.000 kr.

Tidligere versioner

Tidligere årsrapporter er tilgængelige på Ministeret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside. 

Se tidligere årsrapporter (fvm.dk) 

Tidligere årsrapporter samt mål- og resultatplaner er tilgængelige ved at kontakte:

virksomhedsstyring@fvst.dk