Fødevarestyrelsens organisation

Få et overblik over Fødevarestyrelsen som organisation og læs om de forskellige faglige forretningsområder.

Fødevarestyrelsens organisationsdiagram

Direktør Nikolaj Veje

 • Direktionssekretariat og Kommunikation

Kontroldirektør Thomas Anderskov

 • Kødkontroldirektør
  • Kødkontrolsekretariat
  • Fire kødkontrolenheder
 • Kontrol og forvaltning
 • Kontrolsekretariat
 • Tre fødevarekontrolenheder
 • Fødevarerejseholdet
 • Tre veterinærkontrolenheder
 • Veterinærrejseholdet

Økonomidirektør Sarah Børner

 • Økonomi
 • HR
 • Data og Forretningsanalyse
 • IT
 • Udbetalingsenheden
 • Kunder og Forretningsservice

Fødevaredirektør Tejs Binderup

 • Foder- og Fødevaresikkerhed
 • Kemi og Fødevarekvalitet
 • Bæredygtig Mad og Sundhed
 • Center for Internationalt Samarbejde
 • International Handel
 • Laboratorium

Veterinærdirektør Charlotte Vilstrup Castle

 • Dyresundhed
 • Omsætning og Transport af Dyr
 • Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

Juridisk vicedirektør Marlene Wiese Svanberg

 • Jura

Om Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen består ​​af fem faglige forretningsområder: Kødkontrol, Økonomi, Veterinær, Fødevarer, samt Innovation- og Udvikling.

 • Kontrolområdet varetager kødkontrolenheder, samt kontrol af alle slagtedyr før og efter slagtning. Kødkontrollen varetager også opgaverne vedrørende slagterier og de små slagtehuse samt udgående kontrol.
 • Økonomi varetager udover opgaver relateret til økonomi også opgaver relateret til UE, HR, IT, Data og Forretningsprocesser samt Kunder og forretningsservice.
 • Veterinærområdet varetager udgående kontrol, beredskab samt regeldannelse og politikudvikling i forhold til dyresundhed, dyrevelfærd og veterinærmedicin.
 • Fødevareområdet varetager beredskab samt regeld​annelse, kontrol og politikudvikling i forhold til foder og fødevaresikkerhed, samt kemi og fødevarekvalitet.
 • Jura varetager juridisk rådgivning og koordination, regeludstedelse og -fortolkning, forvaltningsret mv.

Fødevarestyrelsen beskæftiger ca. 1800 medarbejdere og er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri​ som en af tre styrelser under ministeriet.​​​