Slagtning og aflivning

Når man skal aflive og slagte dyr, er der nogle regler og krav, som man skal forholde sig til for at skåne dyrene bedst muligt. De er at finde i den såkaldte Aflivningsforordning.

Aflivningsforordningen

Aflivningsforordningen indeholder - bl.a. - krav om, at:

  • at en række slagteoperationer kun må udføres af personer, der har et kompetencebevis
  • at slagterier over en vis størrelse skal udpege en dyrevelfærdsansvarlig, som skal sikre, at forordningens bestemmelser overholdes på slagteriet
  • at aflivning af pelsdyr kun må finde sted i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en person med kompetencebevis

Fødevarestyrelsen fører kontrol med dyrevelfærden i forbindelse med aflivning på slagterier.

Læs mere i kødkontrollens vejledning til Aflivningsforordningen (pdf)

Slagtning på bedriften