Æglæggende høner

Regler om dyrevelfærd for æglæggende høner fremgår af dyrevelfærdsloven og bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner. Bekendtgørelsen omhandler kun høner, der lægger æg til konsum, og altså ikke rugeægsproducerende høner. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i besætninger med mindst 350 konsumægsproducerende høner.

Du kan her finde information om krav til uddannelsesbevis for besætningsansvarlige og information om produktionssystemer:

Uddannelsesbevis

Produktionssystemer