Beskæftigelses- og rodemateriale

Det er et krav, at alle grise har adgang til beskæftigelses- og rodemateriale. Se eksempler nedenfor.

Listen er en ikke en udtømmende liste over eksempler på, hvordan kravet om beskæftigelses- og rodemateriale kan opfyldes. Listen viser både eksempler på, hvordan man skal og ikke skal gøre.

Løbe- og kontrolafdelingen

Drægtighedsstalden

I drægtighedsstalden er der krav om strøelse. Derfor omtaler dette afsnit kun materialer, der kan opfylde både kravet om strøelse samt kravet om beskæftigelses- og rodemateriale. Hvis man ønsker yderligere tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale, se afsnittet om materialer i løbe- og kontrolafdelingen.

Strøelse skal dække hele det lovpligtige sammenhængende areal med fast eller drænet gulv (1,3 m² pr. so og 0,95 m² pr. gylt).

Farestalden

Smågrisestalden og slagtegrisestalden

Ornestier

 • Dybstrøelse
 • Manuel tildeling af halm
 • Halmhæk
 • Halmautomat
 • Dispenser med snittet halm, halmpiller, tørpiller el. lign.
 • Tildeling af træspåner på gulv
 • Tildeling af halmbriketter el. lign. på gulv
 • Tildeling af kompost, sphagnum, muld, pektinaffald el. lign. på gulv
 • Tildeling af reb på gulv
 • Tildeling af træ på gulv
 • Sammenpresset materiale tildelt på gulv fx halmbriketter el. lign.
 • Lodret holder med tildeling af trærafter el. lign.