Krav om uddannelse til minkavlere og deres ansatte

For at forbedre dyrevelfærden og dyresundheden i de danske minkfarme er der krav om uddannelse for nyetablerede minkavlere. Der er også krav om løbende efteruddannelse for alle driftsansvarlige, ligesom aflivning af pelsdyr, herunder mink, skal foregå under tilsyn af person med kompetencebevis.

Driftsansvarlige på minkfarme

Uddannelsen, som både består af en teoretisk og praktisk del, skal være gennemført senest 1 år efter, at personen har overtaget ansvaret for driften af minkfarmen.

Personer undtaget for krav om uddannelse:​

  • Personer, der har gennemført en uddannelse som landbrugsassistent eller dyrepasserassistent.
  • Personer, der har været driftsansvarlige for en minkfarm i en sammenhængende periode på 2 år inden for de sidste 10 år forud for den 1. januar 2012.

Hvor udbydes uddannelsen

Uddann​elsen udbydes af Dansk Pelsdyravlerforening, de praktiserende dyrlæger og landbrugsskoler.

Driftsansvarlige skal gennemføre efteruddannelse

Alle driftsansvarlige skal løbende gennemføre efteruddannelse.

Efteruddannelsens indhold fokuserer bl.a. på den seneste udvikling indenfor dyrevelfærd hos mink.

Efteruddannelsen skal gennemføres minimum hvert 3. år og skal være gennemført første gang senest 3 år efter, at uddannelsen er gennemført.

For driftsansvarlige, der er undtaget for uddannelseskrav, skal efteruddannelsen være gennemført første gang senest 3 år efter, at første rådgivningsbesøg er aflagt i minkfarmen.

Hvor udbydes efteruddannelsen

Efteruddannelse udbydes af Dansk Pelsdyravlerforening, de praktiserende dyrlæger eller landbrugsskoler.

Udstedelse af uddannelsesbevis

Uddannelsesbeviset udstedes af kursusudbyder på nedenstående formular:

Formular til udstedelse af uddannelsesbevis (pdf)