Produktionssystemer

Æglæggende høner må holdes i stimulusberigede bure eller alternative produktionssystemer.

Stimulusberigede bure

Stimulusberigede bure er udstyret med siddepind, skrabeområde og redeplads.

Der stilles en række krav til burenes udformning. Der er blandt andet krav til:

  • belægningsgrad og det maksimale antal høner pr. bur.
  • krav til burhøjde
  • foder- og drikkevandsudstyr
  • siddepinde
  • strøelsesareal
  • redekasse.
  • bure skal være forsynet med kloslidningsanordninger
  • Alternative produktionssystemer

Alternative produktionssystemer

For alternative produktionssystemer stilles der blandt andet krav om belægningsgrad, strøelse, siddepinde, kapacitet af foder- og drikkevandsudstyr, maksimalt antal etager, alarmsystem og adgang til det fri.

Hvis æg ønskes markedsført som skrabeæg eller frilandsæg (de såkaldte ”metodeæg”), skal produktionssystemet, udover kravene i bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner, opfylde handelsnormerne for æg.

Økologisk produktion skal opfylde økologireglerne.