Heste

Regler om dyrevelfærd for heste fremgår af dyrevelfærdsloven og bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste. Reglerne gælder for ethvert hold af heste, æsler og krydsninger heraf, uanset om dyrene holdes med erhvervsmæssigt formål eller alene er til privat brug.

Reglerne omfatter blandt andet:

  • Opbinding, herunder forbud mod opstaldning i spiltov.
  • Indretning af stald, herunder krav til loftshøjde, boksstørrelse, gulve, lys, inventar og staldklima.
  • Adgang til fold, herunder foldstørrelse, foldplan, mulighed for motion i stedet for foldophold
  • Krav til føl og plage når de er på fold.
  • Foder og vanding, tilstrækkeligt strukturfoder og fri adgang til frisk drikkevand, dog undtagen ved foldophold på under fire timer.
  • Dagligt tilsyn, også af heste, der går ude, håndtering af syge og skadede heste, samt årligt dyrlægetilsyn i erhvervsmæssige hestehold.
  • Håndtering, træning og hovpleje.
  • Forbud mod at brændemærke heste

Heste må kun gå ude i mere end 12 timer i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, når en række krav er opfyldt.

Læs mere under udegående heste