Dyrevelfærd - lovstof

Veterinær Dyrevelfærd

Grise

Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise (BEK nr. 1742 af 30. november 2021)

Frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (BEK nr. 1441 af 4. december 2019)

Uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner (BEK nr. 650 af 31. maj 2018)

Kvæg

Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg (BEK nr. 1743 af 30. november 2020)

Frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (BEK nr. 1441 af 4. december 2019)

Uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner (BEK nr. 650 af 31. maj 2018)

Heste

Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste (BEK nr. 1746 af 30 november 2020)

Pelsdyr

Beskyttelse af pelsdyr (BEK nr. 1553 af 11. december 2015)

Uddannelse m.v. af personer, der er ansvarlige for driften af minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme (BEK nr. 1319 af 23. november 2018)

Husning af mink og hegning af minkfarme (BEK nr. 1422 af 3. december 2015)

Æglæggende høner

Beskyttelse af æglæggende høner (BEK nr. 881 af 28. juni 2016)

Uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner (BEK nr. 650 af 31. maj 2018)

Slagtekyllinger

Bekendtgørelse nr. 1747 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger

Frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (BEK 1441 af 4. december 2019

Slagtekalkuner

Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekalkuner (BEK nr. 1748 af 30. november 2020) 

Andre dyrearter

Opdræt af fjervildt (BEK nr.1496 af 10. december 2015 )

Opdræt af hjortedyr (BEK nr. 1497 af 10. december 2015)

Opdræt af strudsefugle (BEK nr. 1509 af 10. december 2015)

Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse landbrugsdyr (BEK nr. 1745 af 30. november 2020)

Halekupering, kastration og afhorning af visse dyr (BEK nr. 1744 af 30. november 2020)

Visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr, herunder om forbud mod brug og markedsføring (BEK nr. 1752 af 30. november 2020)

Tilladelse til opdræt af visse dyrearter (BEK nr. 517 af 19. juni 1997)

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle (BEK nr. 1498 af 10. december 2015)

Forbud mod op​dræt af harer i anlæg (BEK nr. 205 af 18. marts 1997)