Indførsel af dyr fra tredjelande

Hvis du har til hensigt at flytte dyr til Danmark fra tredjelande, skal det ske i overensstemmelse med de regler, der beskrives her på siden.

EU’s dyresundhedslovgivning giver de nødvendige garantier for, at dyr, der indføres til EU, ikke risikerer at indføre overførbare dyresygdomme.

Del V i forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme (dyresundhedsloven) indeholder nogle grundlæggende
dyresundhedsmæssige regler for indførsel til EU.

Dyrearter der er opført i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 må kun indføres til EU, hvis de opfylder de grundlæggende krav:

  • Godkendt tredjeland. Dyrene skal komme fra et land, der er godkendt med hensyn til den pågældende art, og som er opført på listen over godkendte lande i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. 
  • Dyresundhed. Dyrene skal opfylde alle de relevante dyresundhedsmæssige krav. 
  • Ledsagedokumenter. Dyrene skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, som er udstedt af tredjelandets kompetente myndighed eller anden erklæring/dokument afhængig af hvad der kræves for den specifikke sending. 

Der er specifikke dyresundhedsmæssige krav til akvatiske dyr og landdyr, der navnlig omfatter hovdyr, fugle (fjerkræ og fugle i fangenskab), bier, hunde, katte og fritter. De harmoniserede dyresundhedskrav findes i delegeret forordning (EU) 2020/692. 

Grænsekontrol

Sendinger af dyr og varer, hvortil der er dyresundhedsmæssige krav, og som indføres​ fra tredjelande til EU, skal kontrolleres på et EU godkendt grænsekontrolsted. Reglerne om grænsekontrol fremgår af forordningen om offentlig kontrol, og dertilhørende relevante supplerende forordninger.