Godkendelse af transportmidler og containere til transport af levende dyr

Der er krav om godkendelse af vejtransportmidler, containere og skibe til transport af levende dyr.

Godkendelse af vejtransportmidler og containere

Vejtransportmidler kan godkendes til både korte og lange transporter. Dette gælder også trailere, der bruges til dyretransport. 

  1. Godkendelse til lange transporter. Hvis du transporterer pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk i forbindelse med økonomisk virksomhed i mere end otte timer, skal du altid have et godkendelsescertifikat til vejtransportmidler til lange transporter af dyr. 
  2. Godkendelse til korte transporter. Hvis du transporterer heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder og får i Danmark, og transporten maksimalt varer otte timer, skal du have et godkendelsescertifikat for vejtransportmidler til korte transporter af dyr. Dette gælder dog ikke, hvis du er landbruger og transporterer dine egne dyr i dine egne transportmidler til og fra din egen bedrift.
  3. Godkendelse af containere. Containere skal være godkendt til transport af dyr, hvis de benyttes til lange forsendelser på over otte timer af heste, kvæg, får, geder eller svin på vej- eller til søtransporter.

Det er de danske synsvirksomheder, der godkender og udsteder godkendelsescertifikater til vejtransportmidler og containere til transport af dyr. 

Godkendelse af skibe

Hvis du foretager transport af heste, kvæg, får, geder, eller svin med skib over 10 sømil, skal skibet være kontrolleret og godkendt.

Søfartsstyrelsen godkender og udsteder godkendelsescertifikater til skibe til dyretransporter. Hvis du har til hensigt at transportere dyr ad søvej, skal du derfor i første omgang henvende dig til Søfartsstyrelsen.

Der gælder fra den 17. februar 2023 nye krav til bl.a. godkendelse af skibe, der transporterer dyr.

Du kan læse mere i lovgivningen:

Læs om reglerne for kontrol med skibstransport

Gyldighed

Godkendelsescertifikater har en gyldighed på maksimalt fem år, og de skal altid kunne fremvises under transporten.

Relevant for synsvirksomheder