Uddannelser i transport af levende dyr

Uddannelsen er delt op i grunduddannelsen og kompetencebevisuddannelsen

Grunduddannelsen

Hvis du håndterer dyr i forbindelse med transport, skal du have gennemført del 1 (grunduddannelsen) af AMU`s uddannelse i transport af dyr eller et andet grundkursus i transport af dyr, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. Dette gælder når du transporterer dyr over 65 km i forbindelse med økonomisk virksomhed. Grundkurset varer normalt 3 dage.

Er du ansat på et samlested og håndterer dyr, skal du også have gennemført denne uddannelse.

Andre grundkurser, der er godkendt af Fødevarestyrelsen gælder transport af særlige dyrearter og varer ofte en dag:

  • Transport af fisk, udbydes af Dansk Akvakultur
  • Transport af brevduer, udbydes af De Danske Brevdueforeninger

Når du transporterer disse dyrearter, er der ikke krav om kompetencebevis, derfor får du et uddannelsesbevis efter endt kursus.

Har du gennemført et tilsvarende kursus i et andet EU-land, er dette også gyldigt i Danmark.

Kompetencebevisuddannelsen

Personer, der skal køre med eller skal fungere som ledsager på vejkøretøjer, der transporterer heste, kvæg, får, geder svin eller fjerkræ, skal have erhvervet et kompetencebevis i transport af dyr. Dette kræver, at man ud over del 1 (grunduddannelsen) også gennemfører og består en test for del 2 (Kompetencebevisuddannelsen) af AMU´s uddannelse i transport af dyr.

Der er tre forskellige uddannelsesmuligheder i Danmark:

  1. Kompetencebevis til transport af alle dyrearter. Du skal have gennemført grunduddannelsen. Herudover varer kurset to dage og afsluttes med en test. Du skal have bestået testen for at få dit kompetencebevis.
  2. Afkortet kursus til transport af heste samt får og geder. Du behøver ikke at have gennemført grunduddannelsen. Den tages i stedet som et selvstudie, hvor du læser pensum hjemmefra. Når du møder op på kurset, starter du med en test. Når du har bestået testen, kan du gennemføre kompetencebeviskurset. Kurset varer tre dage og afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes kompetencebeviset. Du kan få kompetencebevis til hest eller til får og geder.
  3. Kompetencebevis til transport af heste i forbindelse med Dyrepasseruddannelsen. Dyrepasseruddannelsen med speciale i hestemanager ved Roskilde Tekniske Skole og Hansenberg er også godkendte udbydere af uddannelse i hestetransport. Hvis du består denne uddannelse, har du også et kompetencebevis for transport af heste.

Har du erhvervet et kompetencebevis til transport af dyr i andre EU-medlemslande er dette også gyldigt i Danmark.