Kontrol af dyretransporter

Dyretransporter kontrolleres både af Fødevarestyrelsen og af Politiet

Fødevarestyrelsen kontrollerer dyrenes transportegnethed, når dyr sendes til udlandet. Kontrollen foregår på samlesteder eller i besætningen ved direkte udførsler af dyr. Transportegnethed kontrolleres også i forbindelse med at dyrene modtages på slagterier i Danmark.

Se også siden "Transportegnethed"

Derudover laver Fødevarestyrelsen kontrol af dyretransporter ved stikprøvekontroller af dyr, dokumenter og køretøjet. 

Har Fødevarestyrelsen behov for at lave en mere dybdegående kontrol, kan kontrollen udføres som prioriterede indsatser eller kampagner.

Politiet kontrollerer dyretransporter ved vejkontroller, her kan en medarbejder fra Fødevarestyrelsen også medvirke i kontrollen.

Stikprøvekontrol af transport af levende dyr

Fødevarestyrelsen udfører stikprøvekontrol af transport af levende dyr. Kontrollen omfatter transporter af grise, kvæg, heste, får, geder, fjerkræ, fisk og  andre dyr, f.eks. forsøgsdyr.

Transporterne bliver for svin, og snart også for kvæg, udtaget til kontrol på baggrund af en risikoberegning, som inkluderer oplysninger om transportøren og den enkelte transport. Kontrol af hestetransporter sker på særlige kontroldage, f.eks. ved større nationale og internationale ride stævner.

Kontrollens indhold

Under stikprøvekontrollerne kontrollerer Fødevarestyrelsen, om transportdokumenterne er korrekt udfyldt, om chaufførens papirer er i orden, om køretøjets indretning og anvendelse overholder reglerne, f.eks. om der er nok plads til dyrene. Kontrollen omfatter også dyrenes transportegnethed, med mindre der umiddelbart inden er lavet et eksportsyn, da transportegnethed også tjekkes her.

Typer af veterinærkontrol

Her kan du læse mere om Fødevarestyrelsens kontroller af veterinærområdet:

Typer af kontrol