Produktspecifikke regler

Nogle fødevarer er underlagt specifikke regler om mærkning og markedsføring. Nogle varebetegnelser kan for eksempel være forbeholdt specifikke produkter.

For visse fødevarer findes der specifikke regler for mærkning og markedsføring, herunder handelsnormer, varestandarder og geografiske betegnelser, som supplerer eller erstatter de generelle mærkningsregler.

De produktspecifikke regler kan for eksempel vedrører fremstilling, behandling, opbevaring og behandling.

Der gælder blandt andet produktspecifikke regler for:

  • Registrerede geografiske betegnelser
  • Handelsnormer og varestandarder
  • Kød
  • Fisk