Varespecifikationer for geografiske betegnelser

Varespecifikationen er det dokument, der er grundlaget for en registrering af en geografisk betegnelse. Varespecifikationen er en beskrivelse af produktet, dets særlige karakteristika og fremstillingsmetode samt en beskrivelse af sammenhængen mellem produktet, dets karakteristika og det geografiske område.

I forbindelse med en ansøgning om registrering af en geografisk betegnelse, vil Fødevarestyrelsen indlede en national høringsprocedure. Efter den nationale høringsprocedure vurderer Fødevarestyrelsen på baggrund af eventuelle indsigelser, om ansøgningen opfylder betingelserne for registrering. Hvis styrelsen vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne for registrering, sendes ansøgningen videre til Kommissionen. Hvis Kommissionen vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne til registrering, offentliggør Kommissionen ansøgningerne i EU-Tidende. Dette er indledningen til en ny høringsprocedure, som løber i 3 måneder, hvor indsigelser fra andre medlemslande og tredjelande kan indgives.

Det kan være nødvendigt at ændre i varespecifikationerne. Det gælder både varespecifikationer for registrerede produkter og varespecifikationer for endnu ikke registrerede produkter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, foretages en ny høring. Hvis der er tale om mindre ændringer, skal der ikke foretages en ny høring. Ansøgninger om ændringer i varespecifikationer sendes til afgørelse i EU-Kommissionen.

Varespecifikationer for danske geografiske betegnelser

Der er i øjeblikket 13 dansk registrerede navne under EU’s ordninger for geografiske betegnelser. Disse 13 registrerede geografiske betegnelser består af otte beskyttede geografiske betegnelser under ordningen vedr. landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) 1151/2012) og fem vine (forordning (EU) 1308/2013), hvoraf fire er beskyttede geografiske betegnelser og én er en beskyttet oprindelsesbetegnelse.

Herunder kan du se varespecifikationerne for de danske registrerede geografiske betegnelser, varespecifikationer som er under høringsprocedure grundet ansøgning om registrering, samt varespecifikationer, hvor der foretages ændringer.

Landbrugsprodukter og fødevarer

Se varespecifikation for BGB-Esrom (pdf)

Se varespecifikation for BGB-Danablu (pdf)

Se varespecifikation for BGB-Vadehavslam (pdf) (Ordningen er ikke aktiv i øjeblikket)

Se varespecifikation for BGB-Vadehavsstude (pdf) (Ordningen er ikke aktiv i øjeblikket)

Se varespecifikation for BGB-Lammefjordskartofler (pdf)

Se varespecifikation for BGB-Lammefjordsgulerødder (pdf)

Se varespecifikation for BGB-Danbo (pdf)

Se varespecifikation for BGB-Havarti (pdf)

Vine

Se produktspecifikation for BGB-Bornholm (pdf)

Se produktspecifikation for BGB-Sjælland (pdf)

Se produktspecifikation for BGB-Fyn (pdf)

Se produktspecifikation for BGB-Jylland (pdf)

Se produktspecifikation for BOB-Dons (pdf)

Ansøgt om registrering: Se produktspecifikation for Odsherred (BOB) (pdf) Se bilag til produktspecifikationen (pdf)

Ansøgt om registrering: Se produktspecifikationen for Røsnæs (BOB)

 

 

eAmbrosia

Se alle registrerede produkter

EU's register e-Ambrosia