Varespecifikationer for geografiske betegnelser

Varespecifikationen er en beskrivelse af produktet, dets særlige karakteristika og fremstillingsmetode samt en beskrivelse af sammenhængen mellem produktet, dets karakteristika og det geografiske område.

Nedenfor ses de varespecifikationer som på nuværende tidspunkt er i høring i forbindelse med ansøgning eller ændringer, samt varespecifikationerne for de danske registrerede geografiske betegnelser.

Varespecifikationer i høring

Du kan se varespecifikationer, der er under høringsprocedure, herunder. 

Ansøgninger fremsendt til kommissionen

Efter høringsperioden vurderer Fødevarestyrelsen på baggrund af eventuelle indsigelser, om ansøgningen opfylder betingelserne for registrering. Hvis styrelsens vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne for registrering fremsendes ansøgningen videre til Kommissionen. Hvis Kommissionen vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne til registrering offentliggør den ansøgningerne i EU-Tidende. Dette er indledningen til en ny høringsperiode, som løber i 3 måneder, hvor indsigelser fra andre medlemslande og tredjelande kan indgives.

Ansøgninger fremsendt til Kommissionen (endnu ikke offentliggjort)

  • Der er i øjeblikket ingen danske ansøgninger.

Ansøgninger offentliggjort af Kommissionen

  • Der er i øjeblikket ingen offentliggjort ansøgninger fra Danmark.

Ændringer i varespecifikationer

Det kan være nødvendigt at ændre i varespecifikationerne. Det gælder både varespecifikationer for registrerede produkter og varespecifikationer for endnu ikke registrerede produkter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, foretages en ny høring. Hvis der er tale om mindre ændringer, skal der ikke foretages en ny høring. Ansøgninger om ændringer i varespecifikationer sendes til afgørelse i EU-Kommissionen.

​Ændrede varespecifikationer offentliggøres med henblik på orientering af tredjeparter. Hvis der er tale om væsentlige ændringer vil ændringen også blive sendt i høring via Høringsportalen. 

  • Der er i øjeblikket ingen ansøgninger om ændring i varespecifikationer fra Danmark i proces.

Der er i øjeblikket 13 dansk registrerede navne under EU’s ordninger og beskyttede geografiske betegnelser (BGB); otte navne under ordningen vedr. landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) 1151/2012) og 5 vine (forordning (EU) 1308/2013), fire under BGb-ordningen og én under BOB-ordningen.

Landbrugsprodukter og fødevarer

Vine

eAmbrosia

Se alle registrerede produkter

EU's register e-Ambrosia