Mærkning af aroma

Tilsætningen af aroma skal altid være angivet i ingredienslisten

Aromaer har ikke E-numre, og fødevareproducenterne er ikke forpligtet til at nævne samtlige tilsatte aromastoffer og aromapræparater, som den enkelte aroma består af, med undtagelse af kinin og koffein.

Tilsætningen af aroma skal dog altid være angivet i ingredienslisten, hvor der enten skrives "aroma". Mere specifik betegnelse, f.eks. vaniljeekstrakt eller stoffets specifikke navn, f.eks. "vanillin".

Hvis der er tale om aromaer, som er fremstillet af allergene ingredienser skal disse allergene ingredienser i alle tilfælde angives og fremhæves i ingredienslisten.​​

​​​Mærkning af aro​ma med "naturlig"​

Hvis den aromagivende bestanddel af en aroma udelukkende omfatter aromapræparater og/eller naturlige aromastoffer, må den mærkes med udtrykket "naturlig" på flere måder.

"Naturlige aromastoffer" må anvendes, hvis den aromagivende bestanddel udelukkende indeholder naturlige aromastoffer.

Hvis "naturlig" anvendes med henvisning til en fødevare, skal mindst 95 vægtprocent af den aromagivende bestanddel være fremstillet af det udgangsmateriale, der henvises til. Tilmed må der kun henvises til en fødevare, hvis duft eller smag let kan genkendes i aromaen.

Hvis der skrives "naturlig jordbæraroma", skal 95 vægtprocent af den aromagivende bestanddel være fra jordbær, og jordbærsmag og/eller -duft skal være let genkendelig.

"Naturlig aroma" kan anvendes, hvis den aromagivende bestanddel stammer fra flere udgangsmaterialer, hvis duft eller smag ikke tydeligt kan identificeres.

​Mærkning af aroma med oplysning om fysisk tilstand og behandling

Mærkning med oplysning om fysisk tilstand og behandling er også gældende for aroma.

Ifølge Forordning (EU) nr. 1169/2011 bilag VI, del A, stk. 1, skal varebetegnelsen for fødevaren omfatte eller ledsages af oplysninger om fødevarens fysiske tilstand eller den særlige behandling, som fødevaren har undergået (f.eks. i pulverform, gennedfrosset, frysetørret, hurtigfrosset, optøet, koncentreret, røget), i de tilfælde, hvor undladelse af denne oplysning ville kunne vildlede køberen.