Foder

På denne side kan du finde links til information om foder, som omhandler alt fra fodermidler, til foderlægemidler og forblandinger.

Fødevarestyrelsen tager si​g af reglerne på foderområdet. Målet er at sikre god fodersikkerhed, opfylde dyrs ernæringsbehov og oplyse om håndtering og markedsføring af foder.

Fødevarestyrelsens har ansvar for at sikre dyrs og menneskers sundhed, sikre miljøet, beskytte forbrugere og brugere af foder mod vildledning samt sikre dyrs velfærd.

Start og drift af fodervirksomhed

Få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du vil starte eller drive en fodervirksomhed.

Kontrol

Læs om kontrollen og se en oversigt over årets kampagner på foderområdet.

Fodersikkerhed

Der kan både være kemiske, biologiske eller fysiske risici forbundet med produktion og anvendelse.

Indførsel og eksport

Få information om indførsel og eksport foder.

Mærkning og markedsføring af foder

Mærkningen af foder skal sikre, at brugeren får de nødvendige oplysninger om produktet.

Animalske biprodukter

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Animalske biprodukter er animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum.