Animalske biprodukter

Animalske biprodukter er hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum

Animalske biprodukter er alle animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum, uanset om de er egnet til konsum eller ej. Det er hensigten, der er afgørende. Animalske produkter bliver animalske biprodukter, så snart det besluttes, at de ikke vil blive anvendt til konsum. Denne beslutning er irreversibel.

Afledte produkter er produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter.

Når driftsledere frembringer animalske biprodukter og afledte produkter, der er omfattet af forordningen om animalske biprodukter, skal de animalske biprodukter identificeres, dvs. de skal kategoriseres og mærkes.

Desuden skal det sikres, at animalske biprodukter og afledte produkter håndteres i overensstemmelse med forordningen om animalske biprodukter. 

Animalske biprodukter og afledte produkter kan udgøre en potentiel risikokilde for folke- og dyresundheden og skal derfor behandles forsvarligt.