Foderhygiejne

Der er en række foderhygiejneregler om ansvar for drift og indretning af fodervirksomheder, herunder virksomheder med primærproduktion.

Fodervirksomheder, herunder landbrug, skal overholde en række regler for foderhygiejne ved produktion, håndtering og markedsføring af foder. Reglerne gælder for alle fodervirksomheder, herunder landbrug. 

Reglerne om foderhygiejne sætter bl.a. mål og rammer for: 

  • Indretning og drift af fodervirksomheder
  • Sporbarhed af foder

Formålet er at opnå et højt niveau af forbrugerbeskyttelse med hensyn til fodersikkerhed og dermed også sikkerheden af animalske fødevarer.

Lederen af fodervirksomheden har ansvar at forebygge farer, der kan gå ud over fodersikkerheden. Derfor skal en virksomhed efter primærproduktionen have en skriftlig risikoanalyse for den del af virksomheders aktiviteter, der vedrører foder. 

Virksomheder skal bidrage til, at deres foder ikke bliver forringet ved at indrette og drive virksomheden forsvarligt. Beholdere og emballage til opbevaring af foder skal være egnede til formålet. Faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. Foder skal opbevares, så de er lette at identificere og ikke bliver forvekslet.

Virksomheder skal etableret et system til at sikre sporbarhed. Ved brug af fodertilsætningsstoffer skal virksomheden kunne sikre intern sporbarhed. Dvs. have registreret oplysninger om de indgående produkter på partiniveau.

Reglerne for foderhygiejne er uddybet i fodervejledning:

  • Fodervirksomheder efter primærproduktionen: se særligt kapitlerne 66-78
  • Primærproducenter/landbrug: se særlige kapitlerne 58-65, samt 78

Fodervejledningen

I fodervejledningen kan man læse mere om foderlovgivningen og den anvendelse. 

Gå til fodervejledningen