Virksomhedstyper/særligt foder

Her finder du info om hygiejne og drift i specifikke typer af virksomhed og om produktion af særlige kategorier af foder.

Der findes mange typer af fodervirksomhed, som skal overholde regler for foder, foderhygiejne mv. De har det tilfældes, at de på den ene eller anden måde har med foder at gøre. Fodervirksomheder dækker  alle aktiviteter fra dyrkning af foder på marken og fodring af dyr på bedriften til import og fremstilling af foderblanding på en fabrik. Transportøren som flytter foderet er også en fodervirksomhed.

En fodervirksomhed skal følge de regler, som er relevante for dens aktiviteter. Under virksomhedstype kan du finde information om udvalgte typer af fodervirksomheder og særlige kategorier af foder.

Definition af fodervirksomhed

En fodervirksomhed er defineret som: "ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet, der indgår som led i produktion, fremstilling, tilvirkning, opbevaring, transport eller distribution af foder, herunder enhver producent, som producerer, tilvirker eller opbevarer foder til fodring af dyr på den pågældendes egen bedrift" (EU´s fødevareforordning).