Hvad er foder?

Foder er en fællesbetegnelse for fodermidler, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger, herunder fuldfoder, tilskudsfoder, mineralsk foder, mælkeerstatninger, diætetisk foder og foderlægemidler.

Foder (foderstoffer)

Foder (foderstoffer) er alle stoffer eller produkter, inklusive fodertilsætningsstoffer, som er bestemt til at skulle ædes af dyr – hvad enten de er uforarbejdede, delvist forarbejdede eller helt forarbejdede.

Foder (foderstoffer) er et overordnet begreb, der dækker over alle typer af foder. Begrebet dækker alt lige fra fodermidler som byg og sojaskrå til de mange typer af foderblandinger, der hver især er sammensat, så de kan opfylde behovet for næringsstoffer, energi og struktur hos de forskellige dyrearter og aldersklasser af dyr. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også dækket af begrebet foder.

Fodermidler er vegetabilske, animalske produkter eller mineralske produkter, hvis væsentligste formål er at opfylde dyrs ernæringsbehov. 

Fodermidler kan være i naturlig tilstand, friske eller konserverede, industrielt forarbejdede samt organiske eller uorganiske stoffer og kan indeholde fodertilsætningsstoffer. Fodermidler er produkter, som er bestemt til fodring af dyr enten i uforandret eller i forarbejdet stand, eller som anvendes til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger.

Sammensatte produkter, som f.eks. tidligere fødevarer (brød, kager, mv.), vil betragtes som fodermidler, hvis de omklassificeres til foderbrug.

Læs mere om fodermidler

Foderblandinger er blandinger af mindst to fodermidler, med eller uden fodertilsætningsstoffer, beregnet til fodring af dyr i form af fuldfoder eller tilskudsfoder.

Fuldfoder

Fuldfoder er foderblandinger, som på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration.

Tilskudsfoder

Tilskudsfoder er foderblandinger, som har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andet foder kan dække den daglige ration. For tilskudsfoder gælder, at det skal fremgå af brugsanvisningen, hvor stor andel tilskudsfoderet skal udgøre af det daglige foder.

Mineralsk foder

Mineralsk foder er tilskudsfoder, der indeholder mindst 40 % råaske.

Mælkeerstatninger

Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten gives som tørfoder eller opløst i en given mængde væske til unge dyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter råmælk, eller gives som foder til unge dyr såsom slagtekalve, -lam eller -kid.

Læs mere om foderblandinger i fodervejledningens kapitel 13

Fodertilsætningsstoffer er stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og forblandinger. Fodertilsætningsstoffer tilsættes foderstoffer eller vand for at opfylde en eller flere funktioner.

Læs mere om fodertilsætningsstoffer

Forblandinger er blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer, der ikke er bestemt til direkte fodring.

Læs mere om forblandinger i fodervejledningens kapitel 9

Foder med særlig ernæringsformål kaldes også diætetisk foder.

Diætetisk foder er foder, som opfylder et særligt ernæringsformål på grund af sin sammensætning eller fremstillingsproces, og som klart adskiller sig fra almindeligt foder.

Diætetisk foder kan både være et fodermiddel og en foderblanding.

Læs mere om diætetisk foder

Et foderlægemiddel er et foder, der kan gives til dyr uden yderligere forarbejdning, og som består af en homogen blanding af et eller flere veterinærlægemidler eller mellemprodukter med fodermidler eller foderblandinger.

Et mellemprodukt er et foder, der ikke er klart til at blive givet direkte til dyr uden yderligere forarbejdning, og som består af en homogen blanding af et eller flere veterinærlægemidler udelukkende med fodermidler eller foderblandinger, som er beregnet til at indgå i fremstillingen af et foderlægemiddel.

Læs mere om foderlægemidler

Indberet foder

Du skal indberette fodermængder mv., når du producerer og/eller handler med foder.

Gå til foderindberetning