Betaling og indberetning af foder

Læs om gebyrer på foderområdet, og hvordan du indberetter til Fødevarestyrelsen, hvis du har en fodervirksomhed eller et landbrug, der køber foder i udlandet​.

Indberetningsportalen

Gå til indberetningsportalen for at indberette fodermængder og ansøge om reduceret årsafgift.

Udfyld blanket på indberetningsportalen

Du logger på portalen med dit MitID.

Anbefalet browser: Google Chrome. Andre browsere kan give problemer, når du logger på indberetningsportalen.

​Hvis indberetningssiden melder fejl, tryk på ”Ctrl” + ”F5”.

Vejledninger til indberetning af foder

Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model.

Landmænd skal betale en årsafgift og et mængdegebyr for foder, der købes i andre lande.

Virksomheder, der er registreret efter Foderhygiejneforordningen, er underlagt Fødevarestyrelsens kontrol. De omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen, betales af de registrerede fodervirksomheder i form af gebyrer.

Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af vejledningen herunder:

Udvidet vejledning til elektronisk indberetning af foder (pdf)

Transportører og lagre af foder

Som registreret fodervirksomhed er man underlagt gebyrer for den kontrol Fødevarestyrelsen udfører.

Registrerede fodervirksomheder skal betale gebyrer, som dækker de omkostninger Fødevarestyrelsens har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivning. Læs mere i vejledningen herunder:​

Udvidet vejledning til tran​sportører og lagre af foder (pdf)

​​Gebyret på foder købt i udlandet går til at dække Fødevarestyrelsens udgifter til at registrere, planlægge, efteruddanne, opretholde beredskab og overvåge på foderområdet, altså aktiviteter der ikke har noget med det enkelte kontrolbesøg at gøre.

For at Fødevarestyrelsen kan udregne gebyret skal landbrugere indberette mængden af indkøbte fodermidler, foderblandinger, tilsætningsstoffer og forblandinger fra udlandet for det foregående år. De indberettede mængder danner grundlag for fastsættelsen af gebyr i indeværende år. Mængderne skal indberettes til Fødevarestyrelsen.

Vejledning og information om indberetning af foder købt fra andre lande (pdf)

Når du skal indberette foder

Læs om, hvad du som registreret eller godkendt fodervirksomhed skal indberette til Fødevarestyrelsen, når du producerer foder og/eller handler med foder.

Spørgsmål til foderindberetningen

Hvis du har spørgsmål til foderindberetningen, skal du skrive til indtaegter@fvst.dk

Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af Vejledningen til indberetning og betaling for foder, som du finder nederst på denne side. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information om og tidsfrister for den årlige indberetning.

I indberetningen skal der tages stilling til, om virksomheden har solgt gebyrpligtigt foder, og derfor skal indberette mængder. Du kan finde hjælp til indberetningen ved hver overskrift i indberetningsportalen.

Virksomhederne skal logge sig på indberetningsportalen for at forholde sig til virksomhedens data samt tage stilling til årligt gebyr/reduceret årsafgift.

Hvis der er ændringer til virksomhedens stamdata, skal virksomheden rette henvendelse til Fødevarestyrelsen.

Du kan gå ind på indberetningsportalen her

Hvis din fodervirksomhed har solgt gebyrpligtigt foder, skal du indberette mængder af dette.

Du skal indberette og betale mængdegebyr af den mængde foder, der er solgt året før. Der skal kun betales gebyr af det foder, der er solgt, ikke det foder, virksomheden eventuelt har på lager.

Virksomheden betaler for hver hele 100 tons fodermidler (tørstof) og for hver hele 100 kg tilsætningsstoffer, som er solgt. Virksomheder, der har solgt mindre end det nævnte, bør også indberette mængder, men vil ikke blive opkrævet mængdegebyr.

Fodermidler er f.eks. hvede, majsgluten, sojaskrå, fiskemel, fjermel, fiskeolie, roemelasse, kridt, natriumklorid, citruskvas, rapskager, græsgrønmel, hørfrø, ølgær, tangmel, kartoffelkvas, produkter fra bageri- og pastaindustrien, majsstivelse, tørret oksehud, valle og skummetmælkspulver.

Gå til EU's fortegnelse over fodermidler, som ikke er en udtømmende liste

Tilsætningsstoffer er f.eks. mikromineraler som kobber, zink og jern, vitaminer, enzymer, mikroorganismer, bindestoffer, ensileringstilsætningsstoffer, aminosyrer, urea og farvestoffer. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen.

Se alle godk​endte tilsætning​​sstoffer i EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

I visse tilfælde kan man ansøge om reduceret mængdegebyr.

Læs mere om, hvordan man kan få reduceret mængdegebyret

Der skal ikke betales mængdegebyr af vand i fodermidler. Indholdet af vand skal derfor trækkes fra. Se beregningseksempel i vejledningen, som der linkes til nederst på denne side.

For tilsætningsstoffer betales gebyret af tilsætningsstoffet i den form, der er godkendt i EU. Hvis stoffet er godkendt med et vist vandindhold, er det den samlede vægt, der indberettes. Hvis der er tilsat fodermidler og/eller vand til de godkendte tilsætningsstoffer, skal fodermidlet og vandet trækkes fra.

Følgende fodermidler er undtaget fra betaling af mængdegebyr og skal ikke indberettes:

  1. Byg, hvede, havre, rug og triticale
  2. Forarbejdede produkter af byg, hvede, havre, rug og triticale. Forarbejdede produkter omfatter blandt andet halm og mask
  3. Ferske og frosne animalske biprodukter som f.eks. kød, blod og afskær. Hermed menes alt råt materiale fra dyr, som skal anvendes til foder til dyr.

For en ny virksomhed er der endnu ikke et fast datagrundlag for indberetningen af mængder til stede. Derfor indberettes på følgende måde:

Mængdegebyr 1. år

Første år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, og hvis din virksomhed skal indberette mængder til betaling, skal mængderne skønnes. Mængderne skal dække perioden fra virksomhedens registrering til den 31. december i år.

Mængdegebyr 2. år

Andet år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, og hvis din virksomhed skal indberette mængder til betaling, skal mængderne også skønnes. Mængderne skal dække perioden den 1. januar til den 31. december i år og datagrundlaget fra 1. år skal tages med i betragtningen af skønnet.

Mængdegebyr 3. år og fremover

Tredje år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, og hvis din virksomhed skal indberette mængder til betaling, skal mængderne være virksomhedens faktiske tal fra sidste år (sidste kalenderår).

Indberetningen skal ske indenfor den tidsfrist, der er angivet. I få tilfælde kan der gives udsættelse. For at få udsættelse skal du sende en mail med begrundelse for dit ønske om udsættelse til: indtaegter@fvst.dk.

Angiv oplysninger om virksomhedens navn, adresse og p-nummer samt den dato, du ønsker udsættelse til.

Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger. Fejlindberetning kan eventuelt korrigeres mod dokumentation. Fødevarestyrelsen har ret til at skønne omsætningen på de virksomheder, der ikke indberetter.

Hvis du har lavet fejl i din indberetning, kan du kontakte fødevarestyrelsen via kontaktformularen:

Gå til Fødevarestyrelsens kontaktformular

Du kan også sende en e-mail til: indtaegter@fvst.dk

På Indberetningsportalen kan du vælge at:

  • ​​betale straks med kreditkort, eller
  • få tilsendt en faktura

Virksomheden skal betale de fakturer som Fødevarestyrelsen sender. Ved manglende indbetaling vil beløbet blive videregivet til SKAT, som derefter vil stå for opkrævningen.

Henvendelser angående betaling har ikke opsættende virkning. Det betyder, at fakturaen skal betales til betalingsfristen, også selvom virksomheden har rettet henvendelse angående fakturaen.