Fødevarestyrelsens laboratorieydelser inden for foder

Fødevarestyrelsens laboratorium har et bredt analyseprogram for foder. Læs om de forskellige analyser, og hvordan du bestiller det.

Fødevarestyrelsens laboratorium har et meget bredt analyseprogram for foder. Analyserne opfylder gældende myndighedskrav, og analysemetoderne er omfattet af laboratoriets akkreditering. Der anvendes moderne analyseteknikker, der lever op til international standard. Laboratoriet rådgiver om laboratoriemæssige spørgsmål og vejleder i tolkning af analyseresultater. Kan vi ikke selv udføre analysen, henviser vi gerne til underleverandører.​

Analysetyper

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for Salmonella.

Bakterierne kan bestemmes enten kvalitativt (påvist/ikke påvist) eller kvantitativt (cfu/g).

Ved hjælp af mikroskopi påvises indholdet af vegetabilske og animalske bestanddele i foder. Dette gøres ud fra råvarernes specielle botaniske/anatomiske kendetegn og strukturer.

Ved kvantificering foretages en bedømmelse ud fra hyppigheden af de mikroskopiske kendetegn.

Hovedopgaver

 • Kontrollerer god og sund handelskvalitet af foder, samt om foderets råvare indhold stemmer overens med mærkningssedlen.
 • Animalske bestanddele ifølge Forordning 51/20136.
 • Skadelige botaniske urenheder, f.eks. ambrosia, meldrøjer, datura med flere, ifølge Forordning 574/2011.

Sammensæ​tning af råvarer

Metode: Mik​roskopi (skal fil med over?)

Uønskede bestandde​le (foder- og frøpartier)

 • ​Ambrosia​
 • Datura
 • Meldrøjer
 • Ricinus
 • Andre uønskede​ bestanddele/frø

 ​Udsortering, mikroskopi 

Animalske bestanddele

 • F​​​​i​​sk​
 • Landdyr    

Metode: Mikroskopi

Bestemmelse af dyrearter

 • Drøvtygger
 • Svin (FVK)
 • Kylling (FVK)
 • Okse (FVK)
 • Hest (FVK)​

Me​toder: PCR-metoder

 • Råfedt, aske, træstof, råprotein, stivelse og sukker
 • Fedtopløselige vitaminer: A-, E- og D2/D3 vitaminer
 • Mineraler. Foder består af en række næringsstoffer, hvoriblandt mineraler udgør en basal del. Mineraler i foder kan have både naturlige forekomst og være tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer mange forskellige typer foder til forskellige dyrearter. Nedenfor er listet en række eksempler på mineraler, som kan analyseres i foder: 
  • makromineraler (calcium, fosfor, natrium, kalium og magnesium) og 
  • mikromineraler (Jern, jod, kobber, mangan, selen, kobolt og zink) ​
 • Sporelementer
 • Fedtsyrer og fedsyreprofil af råfedt i foder
 • Aminosyrer: lysin, methionin, treonin , cystin, valadin og tryptofan
 • Energivurderingssystem (EFOS og energiberegning)

Skal link til sider om resultater af foderkontrol med over?

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige organiske miljøforureninger. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Dioxin (2,3,7,8-chlorsubstituerede PCDD og PCDF)
 • PCB (dioxin-lignende PCB, marker PCB)

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige pesticider. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Multimetoder, hvor der analyseres for en række svampemidler, insektmidler og ukrudtsmidler (chlorpesticider, phosphorpesticider, dithiocarbamater)
 • Stråforkortere (chlormequat, mepiquat)
 • Round-up (glyphosat)

Vores analyseprogram involverer både lovlige og ulovligt anvendte stoffer.

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige tilsætningsstoffer. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Probiotika, organiske syrer, antioxidanter
 • Coccidiostatika

Skal link til foderkontrol resultater med?

Forskellige t​yper foder kan også have et højt indhold af forbindelser, mineraler og tungmetaller, som dermed har status: uønskede stoffer. Maksimumindhold af uønskede stoffer i forskellige typer foder reguleres af en EU-forordning.

Nedenfor er listet en række eksempler på uønskede stoffer, som kan analyseres i foder:

 • Arsen, cadmium bly og kviksø​lv
 • Fluor
 • Melamin i foder 
 • Antibiotika (penicilliner, tetracykliner, sulfonamider, chloramphenicol)​

Bestilling

Prøvemæ​​ngde

Prøver af foder skal være på min. 500 g

Emballalering

Prøven indsendes i en lukket plastbeholder/pose.

Analysepris

Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for et tilbud

Prøver skal ledsages af en blanket

Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres.

Udfyld bestillingsblanket​

Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium

Send prøven med den udfyldte blanket til:

Fødevarestyrelsen Laboratoriet Ringsted
Søndervang 4
4100 Ringsted
Att. Foder

​Svartid

Du får analysesvar inden for 10 arbejdsdage.

Hurtigere svartid kan aftales.​