Dyresundhed

Sunde husdyr uden sygdom er afgørende for en stor produktion af husdyr og sunde fødevarer.

Sygdomme hos husdyr forebygges både af hensyn til dyrenes velfærd, men også af hensyn til fødevaresikkerhed og handelsinteresser, og for at forhindre smitte til mennesker og dyr.

Den danske husdyrbestand er allerede fri for en lang række husdyrsygdomme, hvoraf mange aldrig har forekommet i Danmark. Andre husdyrsygdomme har Danmark været fri for i mange år, mens endnu andre forekommer jævnligt og bliver bekæmpet ved udbrud.

For at påvise fravær af husdyrsygdomme, for at komme sygdomsudbrud i forkøbet eller for at bestemme forekomst, prævalens eller fordeling af sygdomme eller infektioner har Danmark flere specifikke overvågningsprogrammer.

Sker der alligevel sygdomsudbrud, har Fødevarestyrelsen et veterinært beredskab, som gør alt for at bekæmpe sygdommen og hindre smitten i at sprede sig.

Nedenfor ses eksempler på overvågningsprogrammer som kører i Danmark:

  • Højpatogen fugleinfluenza (HPAI) overvåges i vilde fugle ved, at dødfundne vilde fugle kan sendes ind og blive undersøgt for HPAI.
  • Overvågningsprogram for Afrikansk svinepest inkluderer bl.a. at alle nedlagte vildsvin, både dem som lever under hegn i Danmark, samt dem som krydser grænsen, bliver undersøgt. 

  • Bluetongue virus hos kvæg overvåges for at fastslå, at Danmark fortsat er fri for denne sygdom.
  • Blodprøver fra 2% af alle søer med en vægt på >140 kg undersøges for Aujeszkys disease ved slagtning eller før eksport. Overvågningsprogrammet startede i 2012.

Danmark er anerkendt som officielt fri for flere sygdomme, herunder:

Derudover

Status d. 08.02.2024

Sygdom  sundhedsstatus ”Reference”
ISA Hele Danmark har status som sygdomsfri Bilag XIV i Forordning (EU) 2021/620
VHS Alle indlandsområder i Danmark har sundhedsstatus som sygdomsfri.


Det danske havområde har sundhedsstatus som erklæret sygdomsfri.
Bilag XII i Forordning (EU) 2021/620


Danmarks erklærede frihed for VHS i det danske havområde findes her
IHN Der er 27 kompartments, der har sundhedsstatus som sygdomsfri.


Der er 1 kompartment, der er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram


Øvrige godkendte akvakulturvirksomheder er omfattede af overvågningsprogram, eller er inficerede.


Registrerede akvakulturvirksomheder, f.eks. lystfiskersøer, har ingen sundhedsstatus.
Kompartments der har sundhedsstatus som sygdomsfri findes her

Kompartments der er omfattet af et udryddelsesprogram findes her

Den aktuelle sundhedsstatus for den enkelte virksomhed fremgår af CHR under ’Aquafarms’
IPN Der er 21 kompartments, der har sundhedsstatus som sygdomsfri.


Øvrige akvakulturvirksomheder har ingen sundhedsstatus.
Bilag I i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Den aktuelle sundhedsstatus for den enkelte virksomhed fremgår af CHR under ’Aquafarms’
BKD Der er 12 kompartments, der har sundhedsstatus som sygdomsfri.


Der er 2 kompartments, der er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram.

Øvrige akvakulturvirksomheder har ingen sundhedsstatus.
Bilag I i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Bilag II i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Den aktuelle sundhedsstatus for den enkelte virksomhed fremgår af CHR under ’Aquafarms’
SVC Hele Danmark har sundhedsstatus som sygdomsfri Bilag I i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260