Dyresundhed

Sunde husdyr uden sygdom er afgørende for en stor produktion af husdyr og sunde fødevarer.

Sygdomme hos husdyr forebygges både af hensyn til dyrenes velfærd, men også af hensyn til fødevaresikkerhed og handelsinteresser, og for at forhindre smitte til mennesker og dyr.

Den danske husdyrbestand er allerede fri for en lang række husdyrsygdomme, hvoraf mange aldrig har forekommet i Danmark. Andre husdyrsygdomme har Danmark været fri for i mange år, mens endnu andre forekommer jævnligt og bliver bekæmpet ved udbrud.

For at påvise fravær af husdyrsygdomme, for at komme sygdomsudbrud i forkøbet eller for at bestemme forekomst, prævalens eller fordeling af sygdomme eller infektioner har Danmark flere specifikke overvågningsprogrammer.

Sker der alligevel sygdomsudbrud, har Fødevarestyrelsen et veterinært beredskab, som gør alt for at bekæmpe sygdommen og hindre smitten i at sprede sig.

Nedenfor ses eksempler på overvågningsprogrammer som kører i Danmark:

  • Højpatogen fugleinfluenza (HPAI) overvåges i vilde fugle ved, at dødfundne vilde fugle kan sendes ind og blive undersøgt for HPAI.
  • Overvågningsprogram for Afrikansk svinepest inkluderer bl.a. at alle nedlagte vildsvin, både dem som lever under hegn i Danmark, samt dem som krydser grænsen, bliver undersøgt. 

  • Bluetongue virus hos kvæg overvåges for at fastslå, at Danmark fortsat er fri for denne sygdom.
  • Blodprøver fra 2% af alle søer med en vægt på >140 kg undersøges for Aujeszkys disease ved slagtning eller før eksport. Overvågningsprogrammet startede i 2012.

Danmark er anerkendt som officielt fri for flere sygdomme, herunder:

Derudover