Kæledyr og COVID-19

Det er pt. ingen indikation på, at kæledyr spreder sygdommen. Herunder kan du finde spørgsmål og svar om coronavirus (COVID-19) og kæledyr.

Man ved fra eksperimentelle studier, at hunde, katte, fritter, kaniner og hamstere kan inficeres. I Danmark er der konstateret COVID-19 hos hund, kat og mink, ligesom der i Nederlandene også er fundet COVID-19 hos mink.

Der er på verdensplan, herunder i Danmark, rapporteret om fund af coronavirus (COVID-19) i kæledyr (hunde og katte). Spredning af virus sker hovedsageligt via dråber mellem mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser.

Der er fortsat ikke bevis for, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af coronavirus. Alligevel anbefales det, at man også følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

Opdateret 2. december

COVID-19 i kæledyr er en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at du skal kontakte din dyrlæge, hvis du har mistanke om, at dit kæledyr kan være smittet.

Dyrlægen vil vurdere, hvilke undersøgelser af dit kæledyr der eventuelt er behov for og kan på baggrund af dit kæledyrs symptomer eller kontakt til COVID-19 smittede personer udtage prøver til undersøgelse på Statens Serum Institut.

Hvis dit dyr bliver testet positiv for COVID-19 skal din dyrlæge anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

Opdateret 26. juni

Fødevarestyrelsen anbefaler ikke generelt, at COVID-19 smittede dyreejere får testet deres kæledyr, da risikoen for, at dyret viderebringer smitte må anses for minimal, hvis dyret holdes isoleret i hjemmet. 

Hvis du har mistanke om, at dit kæledyr er smittet, bør du tage kontakt til din dyrlæge, som vil vurdere, om der er behov for at få dit dyr testet. 

Er du smittet med COVID-19 skal du være særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr. 

Hvis du er i hjemmekarantæne, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og du må derfor som udgangspunkt ikke forlade hjemmet.

Hvis du har kæledyr, som du plejer at lufte i snor, må du kun lufte dem i egen lukkede have, som ikke benyttes af andre; undgå tæt kontakt til andre dyr.

Hvis dette ikke er muligt, kan der være behov for, at dit kæledyr bliver passet af andre, f.eks. uden for hjemmet. I dette tilfælde skal du tage de smitteforebyggende forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler, så du ikke smitter dem, der skal passe dit kæledyr. 

Opdateret 3. juli

Hvis dyrlægen vurderer, at dit kæledyr skal testes for COVID-19 virus, foregår det ved, at dyrlægen poder dyret med en vatpind i næse og/eller svælg. Dyrlægen kan også vælge at tage prøver fra dyrets afføring eller opkast. Dyrlægen vurderer, hvilke prøver der er nødvendige. 

Opdateret 26. juni 

Kæledyr med COVID-19 skal betragtes som familiemedlemmer og skal derfor følge de generelle hygiejneråd og karantæneanbefalinger, som også gælder for mennesker. 

Fødevarestyrelsen registrerer smittede kæledyr og er forpligtet til at indberette positive testresultat til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Det sker for, at man på sigt på internationalt plan kan få et overblik over COVID-19's betydning for dyresundheden.

Desuden indberettes alle positive testresultater til sundhedsmyndighederne.

Opdateret 26. juni

Har du fået bekræftet, at dit kæledyr er smittet med coronavirus, skal du behandle dit kæledyr efter de samme anbefalinger, som der er for mennesker med COVID-19. Dvs. undgå tæt kontakt til andre dyr og være opmærksom på god hygiejne. Hvis dit kæledyr bliver mere sygt, skal du kontakte dyrlægen, så dyret kan få hjælp. 

Det er vigtigt, at du er særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr. Hold så vidt muligt dit kæledyr indenfor, indtil det er rask igen. Hvis du er nødt til at lufte din hund, så gør det på egen matrikel. Hvis dette ikke er muligt, skal du gøre turen så kort som muligt og undgå, at den får kontakt til andre dyr. Det er vigtigt, at dyrets efterladenskaber samles op. 

Der er fortsat ingen indikation af på, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af COVID-19 virus til mennesker. Alligevel anbefales det, at man følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr. Spredning af COVID-19 virus sker hovedsageligt via dråber mellem mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser. ​ 

Opdateret 26. juni

Find al information fra de danske myndigheder via coronasmitte.dk
 coronasmitte.dk​