Kæledyr og COVID-19

Det er ikke noget, der tyder på, at kæledyr spreder sygdommen. Herunder kan du finde spørgsmål og svar om SARS-CoV-2 (COVID-19) og kæledyr.

Man ved fra eksperimentelle studier, at hunde, katte, fritter, kaniner og hamstere kan inficeres. Der er på verdensplan, herunder i Danmark, rapporteret om fund af SARS-CoV-2 (COVID-19) i kæledyr (hunde og katte). Spredning af virus sker hovedsageligt via dråber fra mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser.

Der er fortsat ikke bevis for, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af coronavirus. Alligevel anbefales det, at man følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

Opdateret 23. oktober 2023

COVID-19 i kæledyr er en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at du skal kontakte din dyrlæge, hvis dit kæledyr har symptomer og du har mistanke om, at dit kæledyr kan være smittet.

Dyrlægen vil vurdere, hvilke undersøgelser af dit kæledyr der eventuelt er behov for og kan på baggrund af dit kæledyrs symptomer eller kontakt til COVID-19 smittede personer udtage prøver til undersøgelse på Statens Serum Institut.

Hvis dit dyr bliver testet positiv for COVID-19 skal din dyrlæge anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

Opdateret 23. oktober 2023

Fødevarestyrelsen anbefaler ikke generelt, at COVID-19 smittede dyreejere får testet deres kæledyr, da risikoen for, at dyret viderebringer smitte må anses for minimal. 

Hvis du har mistanke om, at dit kæledyr er smittet, bør du tage kontakt til din dyrlæge, som vil vurdere, om der er behov for at få dit dyr testet. 

Er du smittet med COVID-19 skal du være særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr. 

Hvis du er smittet med COVID-19 bør du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Opdateret 23. oktober 2023

Hvis dyrlægen vurderer, at dit kæledyr skal testes for COVID-19 virus, foregår det ved, at dyrlægen poder dyret med en vatpind i næse og/eller svælg. Dyrlægen kan også vælge at tage prøver fra dyrets afføring eller opkast. Dyrlægen vurderer, hvilke prøver der er nødvendige. 

Opdateret 23. oktober 2023

Kæledyr med COVID-19 skal betragtes som familiemedlemmer og skal derfor følge de generelle hygiejneråd og anbefalinger som også gælder for mennesker. 

Fødevarestyrelsen registrerer smittede kæledyr, og er forpligtet til at indberette positive testresultat til Verdensorganisationen for Dyresundhed (WOAH). Det sker for, at man på sigt på internationalt plan kan følge COVID-19's betydning for dyresundheden.

Opdateret 23. oktober 2023

Har du fået bekræftet, at dit kæledyr er smittet med coronavirus, skal du behandle dit kæledyr efter de samme anbefalinger, som der er for mennesker med COVID-19. Dvs. undgå tæt kontakt til andre dyr og være opmærksom på god hygiejne. Hvis dit kæledyr bliver mere sygt, skal du kontakte dyrlægen, så dyret kan få hjælp. 

Det er vigtigt, at du er særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, så du ikke selv bliver syg. Du bør undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

Hold så vidt muligt dit kæledyr indenfor, indtil det er rask igen. Når du lufter din hund, bør du undgå, at den har kontakt til andre dyr og andre mennesker. Det er vigtigt, at dyrets efterladenskaber samles op. 

Der er fortsat ikke noget der tyder på, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af COVID-19 virus til mennesker. Alligevel anbefales det, at man følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr. Spredning af COVID-19 virus sker hovedsageligt via dråber mellem mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser. ​ 

Opdateret 23. oktober 2023