Overvågning af dyresygdomme i Danmark

Danmark har et højt niveau for husdyrsundhed og er fri for en lang række smitsomme husdyrsygdomme. For at opretholde og dokumentere det høje niveau er det nødvendigt at have overvågning.

Overvågning af dyresygdomme gennemføres derfor for at indsamle viden om, hvilke dyresygdomme der findes i Danmark og i hvilket omfang. Overvågningen hjælper også til at komme sygdomsudbrud i forkøbet. Sker der alligevel sygdomsudbrud, har Fødevarestyrelsen et veterinært beredskab, som gør alt for at bekæmpe sygdommen og hindre smitten i at sprede sig.

Du kan læse mere om det veterinære beredskab her

Den vigtigste form for sygdomsovervågning er dyreejerens eller den operatørens daglige opsyn med dyrene. Hvis der viser sig tegn på sygdom, skal operatøren tilkalde en dyrlæge, så der kan iværksættes behandling. Hvis der er mistanke om en alvorlig, anmeldepligtig sygdom, skal dyrlægen give besked til Fødevarestyrelsen.

Læs mere om anmeldepligten her.

Mange sygdomme medfører tydelige sygdomstegn, og der er derfor ikke behov for særlige overvågningsprogrammer for sådanne sygdomme. For de sygdomme, som ikke gør, er der behov for en aktiv overvågning, hvor sygdomsforekomsten hos husdyr eller vilde dyr undersøges løbende.  Fødevarestyrelsen har f.eks. fastsat overvågning for blue tongue virus og fugleinfluenza gennem lovgivningen, og der er overvågning for bl.a. svinepest og mund- og klovesyge via myndighedsaftalen med Dansk Veterinær Konsortium. Resultaterne af overvågningen af dyresygdomme offentliggøres hvert år i rapporten ”Animal Health in Denmark”.

 Du kan finde den seneste rapport af Animal Health in Denmark her

 

Trusselsvurdering

Trusselsvurdering er en kvalitativ hurtig risikovurdering af introduktion af sygdom (risikoen) på et specifikt tidspunkt ved hjælp af den tilgængelige og relevante dokumentation. Vurderingen følger WOAH's retningslinjerne til en importrisikoanalyse, især trinene for risikovurdering er anvendt. 

 Læs om koncepter for trusselvurderinger