Til dyrlæger – ved mistanke om en anmeldepligtig dyresygdom

Hvis du er dyrlæge, og har mistanke om smitte med en anmeldepligtig sygdom, har du pligt til straks at underrette Fødevarestyrelsen.

Alvorlige anmeldepligtige sygdomme, som er opført på liste 1 i Listebekendtgørelsen, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen allerede i forbindelse med mistanken. Fødevarestyrelsen vil herefter aftale det videre forløb med dig.

Mindre alvorlige anmeldepligtige sygdomme, som er opført på liste 2 i Listebekendtgørelsen, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen ved konstatering. I dette tilfælde skal du altså søge mistanken afklaret, og derefter anmelde det til Fødevarestyrelsen, hvis dyrene konstateres smittet.

Du kan finde listebekendtgørelsen her

En del husdyrsygdomme er anmeldepligtige, og der findes lovgivning for disse sygdomme. Se også handouts i boksen til højre om håndtering af mistanker hos hver dyreart.

Se liste over anmeldepligtige dyresygdomme her  

Information​er om sygdomstegn, smittespredning, behandling, bekæmpelse m.v. er også beskrevet i faktaarkene for de enkelte sygdomme, som er tilgængelige via sygdomsoversigten over anmeldepligtige husdyrsygdomme.

 

Hvis du vil anmelde mistanke eller smitte med en dyresygdom skal du kontakte Fødevarestyrelsen via nedenstående oplysninger.

Du er også velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsens veterinærenheder, hvis du er i tvivl om et dyr har kliniske symptomer som svarer til en anmeldepligtig husdyrsygdom. Her kan du få faglig sparring med embedsdyrlægerne.

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Du kan eventuelt tage billeder med mobiltelefonen og sende dem via MMS. Disse vil efter behov kunne videresendes til relevante eksperter.

Du skal i alle tilfælde kontakte Fødevarestyrelsens veterinærenheder i det område, hvor mistanken er opstået.

Du kan se, hvilke enheder der dækker hvilket område her: Find vores adresser - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

VeterinærNord

Tlf. 7227 5095
E-mail: 10@fvst.dk

VeterinærØst

Tlf. 7266 1809
E-mail: 12@fvst.dk

VeterinærSyd

Tlf. 3067 5970
E-mail: 11@fvst.dk 

Uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 16.00-20.00, fredage dog kl. 15.00-20.00, lørdage samt søn- og helligdage kl. 10.00-20.00) kan embedsdyrlæge tilkaldes på Fødevarestyrelsens landsdækkende vagttelefon, tlf. 7012 1800.

Embedsdyrlægen, som modtager anmeldelsen, vil instruere dig i, hvordan du skal forholde dig. Du kan blive bedt om at blive i besætningen indtil Fødevarestyrelsen ankommer, og der kan også være karantæneregler – det afhænger af hvilken sygdom, der er mistanke om.

Som udgangspunkt gælder, at færdsel på bedriften skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne. Du skal altså være særligt opmærksom på at overholde smittebeskyttende tiltag i forbindelse med færdsel ind og ud af besætningen. Det kan være nødvendigt at tage bad og skifte tøj og sko inden besætningen forlades. Det kan være nødvendigt, at materiale, som skal med ud af besætningen, skal desinficeres. Hjul og hjulkasser på bilen skal evt. oversprøjtes med desinfektionsmiddel.

Husk, at der kan være karantæneregler efter besøg på bedrifter med mistanke om husdyrsygdomme. 

Hvad siger karantænereglerne?

Embedsdyrlægen vil informere dig om, hvilke karantæneregler der gælder for dig, det afhænger af hvilken sygdom, der er tale om.

Ved mistanke om smitte med meget alvorlige smitsomme dyresygdomme som for eksempel svinepest, fugleinfluenza og mund- og klovesyge, må du ikke komme i kontakt med andre modtagelige dyrearter inden for 48 timer – dog højst indtil mistanken evt. kan afvises.

På baggrund af din henvendelse, kan Fødevarestyrelsen enten afvise mistanken eller opretholde mistanken. Hvis mistanken opretholdes, vil Fødevarestyrelsen enten selv ankomme til besætningen og udtage prøver, eller instruere dig i at udtage relevante prøve til afklaring af mistanken. Prøverne skal undersøges på Statens Serum Institut (SSI).

Resultatet af undersøgelsen er normalt klar inden for 1-14 dage, hvorefter mistanken enten bliver ophævet, eller dyret/besætningen konstateret smittet.

Den praktiserende dyrlæge har en central rolle ved den første påvisning af anmeldepligtige husdyrsygdomme. Tidlig afsløring af et nyt udbrud er altafgørende for at bremse smitten og dermed undgå spredning internt i besætningen og til andre besætninger.

Anmeldelse af kliniske mistanker er en overordentlig vigtig del af sygdomsovervågningen i den danske husdyrbestand.

Læs mere om reglerne for din pligt til at anmelde sygdomsudbrud i lov om dyrlæger

Fødevarestyrelsen bruger oplysningerne om sygdom blandt danske dyr til at komme sygdomsudbrud i forkøbet. Sker der alligevel sygdomsudbrud, har Fødevarestyrelsen et veterinært beredskab, som gør alt for at bekæmpe sygdommen og hindre smitte i at sprede sig.

Overvågning og bekæmpelse sker efter internationale regler og retningslinjer fastsat i EU og Verdensorganisationen for dyresundhed (WOAH). Reglerne er udmøntet i den danske lovgivning og tilpasset danske forhold. 

Handouts til dyrlæger om håndtering af mistanker

Fødevarestyrelsen har lavet en række dyreartsspecifikke handouts til dyrlægen som skal håndtere en mistanke om husdyrsygdom

Hos kvæg (pdf)
Hos svin (pdf)
Hos fjerkræ (pdf)
Hos heste (pdf)
Hos får og geder (pdf)
Hos smådyr (pdf)

Få sidste nyt om udbrud af husdyrssygdomme

Du kan få tilsendt nyheder om de seneste udbrud af husdyrsygdomme ved at tilmelde dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrev