Smittebeskyttelse i din besætning

Ansvaret for smittebeskyttelse i den enkelte besætning er besætningsejerens. Ved at fokusere på følgende områder, vil du kunne nedbringe risikoen for indførsel af smitte til besætningens dyr.

Du mindsker risikoen for smitte ved at:

 • Holde stald og omgivelser rene og ryddelige

 • Rengøre og desinficere fodtøj og udstyr

 • Vaske tøj og overtrækstøj der anvendes i stalden ofte, og ved mindst 60 grader

 • Fjerne spildfoder og holde rent ved fodersiloer

 • Opbevare foder så forurening fra hunde, katte og skadedyr undgås

 • Undgå at hund og kat har adgang til staldene

 • Undgå at træde i fodergangen med gødningsforurenede støvler

 • Sørge for korrekt håndtering af døde dyr

 • Sikre at der ikke anvendes madaffald som foder

 • Sørge for at der går mindst 48 timer efter et udlandsophold med kontakt til dyr, inden du kommer i husdyrbesætninger

 • Undlade at personer med zoonotiske lidelser har kontakt med besætningens dyr​

Karakteristik af zoonotiske lidelser

Zoonotiske lidelser er karakteriseret ved, at de kan smitte både dyr og mennesker, og dermed også kan smitte fra menneske til dyr og omvendt. 

Hygiejneforholdsregler der altid skal følges

Som besøgende i en besætning er der nogle grundlæggende hygiejneforholdsregler, der altid skal følges:

 • ​​Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen

 • Anvend i besætningen enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60 grader, inden det bliver brugt i en anden besætning

 • Sørg for grundig håndvask efter besøg

 • Vask og desinficer udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, inden det bliver brugt i en anden besætning

Regler om smittebeskyttelse for kvæg- og svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale

Du kan læse mere vedrørende kravet om smittebeskyttelse i besætninger med sundhedsrådgivningsaftale, samt om krav om forrum og zoonotisk smittebeskyttelsesplan i svinebesætninger,

Smittebeskyttelse i kvæg- og svinebesætninger 

Reager, hvis du får en mistanke om udbrud i din besætning 

Ved mistanke om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme, som er omfattet af den veterinære lovgivning, har praktiserende dyrlæger pligt til straks at underrette og eventuelt tilkalde en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen med henblik på iværksættelse af diagnostiske undersøgelser og eventuelt sygdomsbekæmpelse.

Læs mere på siden om mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom