Smittebeskyttelse i kvæg- og svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale

I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse mindst én gang årligt.

Rådgivning om smittebeskyttelse har tidligere kun været obligatorisk for store besætninger, men som følge af implementering af MRSA-handlingsplanen (november 2016), gøres rådgivningen om smittebeskyttelse gældende for alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Rådgivningen skal foregå indenfor de eksisterende tidsmæssige rammer af sundhedsrådgivningen ved en prioritering én gang årligt.

​Konklusioner efter rådgivning om smittebeskyttelse skal indgå i besætningsdyrlægens journal, og skal ligeledes fremgå af rapporten mindst én gang årligt sammen med en beskrivelse af eventuelle handlingsplaner om smittebeskyttelse.

Lovstof og regler

Gå til siden Lægemidler til dyr - lovstof 

Her finder du regler og vejledninger for denne sides indhold under punktet om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

For yderligere information om smittebeskyttelse for MRSA