MRSA smittebeskyttelse

​En del danske grisebesætninger har husdyr-MRSA. Hvis din grisebesætning har husdyr-MRSA, er det vigtigt, at du som ejer af grisebesætningen følger vejledningerne om husdyr-MRSA for at sikre mod smitte og undgå bekymring.

Læs mere om smittebeskyttelse i besætninger her

Undgå at ansatte i din svinebesætning bliver syge af husdyr-MRSA:

Som arbejdsgiver har du pligt til at info​rmere dine medarbejdere, hvis der er påvist husdyr-MRSA i din svinebesætning.

Du skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) og give instruktioner til medarbejderne, så de kan tage passende forbehold i deres arbejde for at mindske risikoen for at blive syge.

På Arbejdstilsynets side om MRSA kan du læse mere om "Biologisk APV i forbindelse med MRSA"​

Det er ikke alle mennesker, der smittes med husdyr-MRSA. Undersøgelser har vist, at ca. 30-80 % af de personer, der dagligt opholder sig i husdyr-MRSA positive besætninger, bliver smittet.

Grisene bærer typisk husdyr-MRSA på huden eller i trynen. I stalden vil bakterierne også være i støvet, på alle overflader og i luften. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med husdyr-MRSA, når man opholder sig i en stald, hvor grisene er MRSA-positive. Men da man ikke nødvendigvis bliver syg af husdyr-MRSA og man ofte taber bakterien igen, er det ikke så stor en risiko i sig selv at bære bakterien.

Du kan finde mere information i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” om, hvornår sundhedsmyndighederne anbefaler behandling mod MRSA

Husdyr-MRSA smitter mindre mellem mennesker end andre stafylokokker.
Husstandsmedlemmer, der ikke kommer i stalden, og mennesker, der kun kommer en enkelt gang i en grisestald med MRSA, kan blive smittet med MRSA, men vil i reglen hurtigt tabe MRSA igen.

Hvis et husstandsmedlem er ansat i fx sundhedsplejen, er der ikke en øget risiko for, at vedkommende bærer smitten videre til sin arbejdsplads.
Der er heller ikke en øget risiko for, at børn fra husstanden smitter andre børn. Husdyr-MRSA i en grisebesætning har altså ikke betydning i forhold børnenes børnehave, skole eller fritidsinteresser.

Man kan også uden risiko have gæster på en gård med MRSA eller besøge andre, da risikoen for smitte ved almindelige besøg er ringe.

Du kan finde mere information i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA”

Af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” kan du læse, at gårde, hvor der er påvist MRSA, kan benyttes som besøgsgårde for almindeligt sunde og raske personer. Se også siden om gårdbesøg

Du skal sørge for, at de besøgende overholder de hygiejniske retningslinjer. Heraf fremgår det, at du skal minde de besøgende om at følge bl.a. nedenstående retningslinjer:

  • ​​Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen
  • Anvend i besætningen enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60 grader, inden det bliver brugt i en anden besætning
  • Sørg for grundig håndvask efter besøg
  • Vask og desinficer udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, inden det bliver brugt i en anden besætning

Sørg for at holde en god hygiejne, når du forlader stalden, så du ikke bringer MRSA med hjem til familien eller nærmiljøet.

Statens Serum Institut har udarbejdet en informationskampagne om arbejdshygiejne, herunder bad som hygiejnisk foranstaltning, i forbindelse med MRSA i grisebesætninger.

Formålet med informationskampagnen er via oplysning af de relevante persongrupper, at søge at hindre spredning af husdyr-MRSA. Det sker ved oplysning om betydningen af håndvask, brug af håndsprit samt bad som hygiejniske foranstaltninger.

I henhold til Arbejdstilsynets regler (arbejdsmiljølovgivningen) er det et krav, at de ansatte skal tage bad og skifte tøj for at fjerne smittefarligt støv, inden de går hjem, hvis der under arbejdet er risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige. Vask og bad vil være aktuelt for ansatte, der arbejder med bl.a. grise, hvor der er risiko for, at dyrene er bærere af husdyr-MRSA. I grisebesætninger er der krav om zoonotisk smittebeskyttelse:

Bekendtgørelse nr. 991 af 25. maj 2021 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Informationsmaterialet er efter beslutning i en bred interessentkreds udarbejdet af en underarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Statens Serum Institut (SSI), L&F/SEGES og Fagligt Fælles Forbund (3F) i samråd med Fødevarestyrelsen.

Alle involverede interessenter fremgår af informationsmaterialet.

Her kan du downloade informationskampagnens materiale:

På dansk:

Download planche om håndhygiejne ift. husdyr-MRSA

Download planche om at gå i bad ift. husdyr-MRSA

Download folder om arbejdshygiejne ift. husdyr-MRSA​

På engelsk: 

Download the leaflet "Leave MRSA in the pig barn"

Download the poster "shower before you leave work" 

Download the poster "Wash and dry your hands and apply alcohol-based hand sanitizer"

På russisk

Download folderen om arbejdshygiejne ift. husdyr-MRSA, på russisk

Download planchen om at gå i bad ift. husdyr-MRSA, på russisk

Download planchen om håndhygiejne ift. husdyr-MRSA, på russisk

 

Find yderligere informationer på Statens Serum Instituts hjemmeside

For yderligere information om MRSA

Gå til siden Værd at vide om MRSA