Smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse i husdyrbruget er generelt meget vigtig og får større og større betydning, jo mere intensivt husdyrholdet bliver.

​Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens ​​​egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker).

Ansvaret for smittebeskyttelsen i den enkelte besætning er besætn​​ingsejerens.

Smittebeskyttelse er yderst vigtig i alle besætninger, uanset antallet af dyr.​ I de store besætninger med mange ansatte, mange dyreflytninger og mange øvrige kontakter er det særlig​ vigtigt at sætte smittebeskyttelsen i system, således at alle, der har med besætningens dyr at gøre, ved, hvad de skal gøre for at reducere risikoen for at sprede smitsomme sygdomme.

Der er regler om smitte​beskyttelse for kvæg- og svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale.

For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at også øvrige ​besætninger følger reglerne om smittebeskyttelse.

Der er pr. 1. september 2014 indført særlige krav om zoonotisk smittebeskyttelse, dvs. beskyttelse mod spredning af sygdomme, som smitter mellem dyr og mennesker. Kravene har særligt til formål at reducere risikoen for spredning af svine-MRSA fra svinestalde til det omgivende samfund. 

MRSA er en forkortelse for Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (methicillin-resistente gule stafylokokker). MRSA er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for almindelig penicillin, og MRSA-infektioner hos mennesker kan derfor være svære at behandle. Det skal dog bemærkes, at raske personer kun har lille risiko for at blive alvorligt syge af MRSA.

Spredning af svine-MRSA fra svin til medarbejdere og besøgende i stalden sker primært via direkte kontakt med levende svin og støv i stalden. Når staldmiljøet forlades, er det derfor vigtigt at begrænse den smitte, man kan have med fra stalden. De smitteforebyggende tiltag består af krav om anvendelse af forrum og udarbejdelse af en besætningsspecifik, zoonotisk smittebeskyttelsesplan.
 

Forrum

Indgang til og udgang fra besætningen skal ske gennem et forrum, medmindre besætningen helt eller delvist opholder sig udendørs.

I forrummet skal forefindes:
 • Bad med koldt og varmt vand
 • Badesæbe, shampoo og rene badehåndklæder
 • Håndvask med koldt og varmt vand
 • Håndsæbe
 • Hånddesinfektionsmiddel
 • Engangshåndklæder
 • Rent tøj eller uigennemsigtigt engangsovertrækstøj med hætte, der kun anvendes i besætningen
 • Gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres (evt. engangsstøvleovertræk) til anvendelse i besætningen
 • Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og eventuelt udstyr
 • Engangsmasker (minimum P2), som skal tilbydes personer, der hyppigt kommer kortvarigt i besætningen.​
For besætninger, der helt eller delvist ophol​der sig udendørs, skal personadgang til og fra besætningen ske via et rum med faciliteter som anført herover, beliggende så tæt på indgangen til besætningen, som praktisk muligt. Rummet må ikke være beliggende i privat bolig.​
 

Zoonotisk smittebeskyttelsesplan

Den ansvarlige for besætningen har ansvaret for, at de​r udarbejdes en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, og at denne revideres mindst en gang årligt. Planen skal udarbejdes på baggrund af de konkrete forhold i besætningen og efter rådgivning fra besætningsdyrlægen.
 
Smittesmittebeskyttelsesplanen skal som minimum omhandle procedurer for:​
 • Bad med sæbe for ejere og ansatte i svinebesætninger, som arbejder med levende svin, og sikring af, at badet foretages som det sidste inden afslutningen af arbejdsdagen
 • Håndvask med sæbe og hånddesinfektion som minimum hver gang forrummet eller et andet rum, jf. § 10, stk. 2 forlades
 • Tøjskift til og fra besætningen, herunder en beskrivelse af, hvordan det hindres, at tøj anvendt uden for besætningen forurenes ved kontakt med tøj, der har været anvendt i besætningen
 • Skift fra eget tøj til rent tøj eller uigennemsigtigt engangsovertrækstøj med hætte for personer, som hyppigt kommer korvarigt i besætningen
 • Tilbud om brug af masker til personer, som hyppigt kommer kortvarigt i besætningen
 • Håndtering og vask af tøj, der har været anvendt i besætningen, således at støv fra tøjet ikke spredes til omgivelserne
 • Håndtering og bortskaffelse af engangsmaterialer, så det hindres, at omgivelserne bliver forurenet
 • Fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj, herunder en beskrivelse af, hvordan det hindres, at rent fodtøj forurenes ved kontakt med fodtøj, der har været anvendt i besætningen og/eller ved kontakt med forurenede gulvarealer
 • Vask og desinfektion af udstyr eller værktøj, der har været medbragt i besætningen, så det hindres, at omgivelserne udenfor forurenes
 • Herudover skal smittebeskyttelsesplanen indeholde en beskrivelse af, hvordan procedurerne formidles til personer, der skal have adgang til besætningen.​
De procedurer, der beskrives i smittebeskyttelsesplanen, skal dels tage højde for, hvordan de konkrete forhold er for adgangen til og fra besætningen, dels for antallet og typen af besøgende i besætningen. En skitse over forrummets ​​indretning og anvendelse kan med fordel indgå i smittebeskyttelsesplanen.
 
Den ansvarlige for besætningen skal desu​den sikre, at alle personer, som fast eller lejlighedsvis har ærinde i besætningen (fx medarbejdere, konsulenter, dyrlæger, klovbeskærere og øvrige besøgende), efterlever de beskrevne procedurer.
 
Ansatte bør introduceres til planen i forbindelse med ansættelse, og hvis der er ansatte, der ikke taler og læser dansk, kan det være nødvendigt at oversætte plane​n til andre sprog eller på anden måde sikre, at den ansatte får kendskab til indholdet af smittebeskyttelsesplanen.
 
En oplagt metode til at informere og påminde medarbejdere og andre o​m procedurer før og efter besøg i besætningen er tydelig skiltning i forrum m.v.

Vil du vide mere om MRSA smittebeskyttelse