Start og drift af fødevarevirksomhed

Før du åbner en ny fødevarevirksomhed, skal du have en række forhold på plads. Det gælder også, hvis du overtager en fødevarevirksomhed fra en anden ejer (ejerskifte). Du har selv ansvaret for at overholde reglerne, så du er med til at sikre fødevaresikkerheden.

Du skal bl.a. have styr på følgende: 

  • Om du skal være registreret eller autoriseret
  • Risikoanalyse og egenkontrol
  • Indretning og hygiejne
  • Sporbarhed

Du kan også læse om særlige regler for specifikke virksomhedstyper, og om hvad der skal til ved opstart af fødevarevirksomhed generelt.

Autorisation og registrering

Læs om autorisation og registrering inklusiv ejerskifte, flytning, ophør eller ændringer til din virksomhed.

Risikoanalyse og egenkontrol

Læs om risikoanalyse og egenkontrol.

Hygiejne og indretning

Læs om hygiejne og indretning, herunder madspild. 

Sporbarhed

Læs om sporbarhed.

Virksomhedstyper / specifikke fødevarer

Læs om specifikke krav for særlige virksomhedstyper og for specifikke fødevarer.

Startpakken for nye fødevarevirksomheder

Få et overblik inden du starter fødevarevirksomhed.