Insekter

Opdrættede insekter kan under visse betingelser bruges til foder og fødevarer.

​På denne side finde du oplysninger om reglerne for opdræt og brug af insekter til foder og fødevarer i Danmark. Reglerne er hovedsageligt baseret på EU forordninger.

Ved insekter forstås i denne sammenhæng også andre leddyr (arthropoder), såsom edderkopper og skorpioner, der biologisk set ikke er insekter.

Læs mere på siden om insekter til foder samt i dokumentet "Regler for insekter til fødevarer og foder"

Læs mere om insekter til foder 

Insekter til fødevarer er omfattet af reglerne for novel food.

Læs mere om regler for insekter til fødevarer i dokumentet "Regler for insekter til fødevarer og foder", som findes i sidste afsnit.

Læs mere om nye fødevarer og fødevareingrediensen (novel food)

Brancheorganisationen "International Platform of Insects for Food and Feed" (IPIFF) har udarbejdet en guide om god hygiejnepraksis for produktion af insekter til fødevarer og foder. Guiden opdateres regelmæssigt.

På IPIFFS hjemmeside finder man link til den nyeste version og info om  guidens status i EU.

Gå til IPIFF Guide on Good Hygiene Practices (ipiff.org)

I dokumentet "Regler for insekter til fødevarer og foder" beskrives en række relevante regler for opdræt og brug af insekter i Danmark og EU. 

Hent dokumentet med regler for insekter til fødevarer og foder (pdf)